Hidria

Kompetenčni center Industrijska avtomatizacija

Ustvarjamo visoko tehnološke celovite rešitve za avtomatizacijo proizvodnih procesov. Naši poslovni partnerji z inovativnimi in unikatnimi rešitvami dosegajo večjo produktivnost, kakovost storitev in konkurenčnost proizvodnje. V tesnem sodelovanju s kupci ter specializiranim strokovnim znanjem ekipe Kompetenčnega centra Industrijska avtomatizacija smo kos tudi največjim tehnološkim izzivom sodobnih proizvodnih procesov na področjih, kot so:
  • avtomobilska industrija,
  • industrija bele tehnike,
  • elektroindustrija, 
  • industrija medicinskih naprav.
 

Namenske montažne linije

 
Strokovna ekipa Kompetenčnega centra Industrijska avtomatizacija zagotavlja razvoj, konstrukcijo in izdelavo namenskih montažnih linij, strojev in naprav za avtomatizacijo sestave. Svojim kupcem nudimo strokovno podporo že pri razvoju njihovih izdelkov. Pri proizvodnji avtomatiziranih linij uporabljamo samo komponente najvišje kakovosti, s čimer zagotavljamo visoko zanesljivost delovanja.
 
Montažne sisteme, izdelane v Kompetenčnem centru Industrijska avtomatizacija, odlikuje tudi izjemna fleksibilnost. Konstruiramo in izdelamo jih tako, da ista montažna linija omogoča sestavo različnih variant izdelka, kar našim poslovnim partnerjem omogoča doseganje maksimalne produktivnosti. V primeru sprememb proizvodnih procesov je mogoče avtomatizirane montažne linije naknadno tudi dopolnjevati ali spreminjati.
 
Več o tehnologijah, ki jih obvladuje Kompetenčni center Industrijska avtomatizacija ...
 
 

Standardni moduli

Manipulatorji

Manipulatorji so namenjeni prenašanju izdelkov med odjemnim in delovnim mestom ter obratno ali opravljanju posameznih delovnih operacij. Na voljo so dvo- ali več osni, pnevmatski in električni manipulatorji ter manipulatorji mešane izvedbe.


Transportni sistemi

Sistemi služijo transportu izdelkov med posameznimi delovnimi postajami s pomočjo palete in blokirnih sistemov, ki paleto zaustavijo na točno določeni poziciji delovnega mesta. Dolžina traku ter vrsta sistema je odvisna od števila delovnih postaj ter njihove postavitve.


Rotacijski in linijski vibracijski dodajalniki

Vibracijski dodajalniki so namenjeni avtomatskemu dodajanju vedno enako urejenih elementov, ki s konstantnim doziranjem prihajajo na posamezna odjemna mesta.

Stresalniki in motorizirani zalogovniki

Stresalniki in motorizirani zalogovniki so namenjeni dovajanju izdelkov na mesto montaže ali polnjenju loncev rotacijskih vibracijskih dodajalnikov. Količina polnitve je nadzorovana z nivojskim tipalom.

Enote za vstavljanje osi in kovic, uvijalci

Enote so namenjene avtomatskemu doziranju ter vstavljanju različnih osi in kovic v izdelke. Pnevmatski in električni uvijalci so namenjeni avtomatskemu doziranju in uvijanju vijakov ali matic. Proces uvijanja je lahko nadzorovan z globino uvitja, kontrolo momenta in kota uvitja.


NC-preše

Preše so namenjene stiskanju ali potiskanju izdelkov s kontrolo poti, hitrosti in sile vtiskovanja.