Hidria

Sporočila za medije

28.3.2017

Hidria in dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija se pospešeno digitalizirajo

Digitalizacija je ključen proces sodobne družbe. Zaradi nje se odvijajo korenite spremembe na vseh področjih. Mladi pri tem niso izjema. Ob 263-letnici rojstva našega največjega matematika Jurija Vege je zato Hidria Gimnaziji Jurija Vege Idrija (GJV Idrija) v celoti omogočila nakup računalniške opreme in ji postavila najsodobnejšo digitalno učilnico. V njej bodo lahko dijaki izpopolnili svoje informacijske veščine in si nabrali osnovnih znanj za delo v hitro razvijajočem svetu.

Hidriina računalniška učilnica, opremljena s 30 sodobnimi računalniki in najnovejšo programsko opremo, ki se uporablja tudi v visokotehnoloških in inovativnih proizvodno-razvojnih procesih Hidrie, bo dijakom GJV Idrija, ki obiskujejo program strojni tehnik in mehatronik operater, v veliko pomoč pri nabiranju izkušenj in znanj, potrebnih za njihovo nadaljnjo poklicno pot. Tudi v Hidrii. Ravnateljica gimnazije Karmen Vidmar zato pridobitev nadvse podpira, saj se je zaradi pomanjkanja računalnikov zdaj lahko izobraževala le polovica dijakov: »Nova računalniška učilnica je imenitna pridobitev, o kateri smo lahko še pred pol leta samo sanjali. Računalniki, ki jih je podarila Hidria, so izjemno zmogljivi in za šolo predstavljajo nedosegljiv standard. Zdaj bomo lahko končno poučevali vse dijake hkrati, jim omogočili delo na enotnih programih in s tem izboljšali učinkovitost učnega procesa.«

Hidria je za celotno računalniško opremo, programe in postavitev učilnice namenila 50.000 evrov. S tem je gimnaziji ter njenim dijakom in profesorjem omogoča kakovostno izvajanje šolanja ter hitrejšo predpripravo vključevanja bodočih tehnikov in inženirjev v moderne delovne procese. S prehodom v novo digitalno dobo se namreč ti še bolj informatizirajo in digitalizirajo, zato je kakovostna priprava mladih na ta izziv izjemnega pomena. Predsednik poslovodnega odbora dr. Iztok Seljak upravičeno optimističen: »S tem novim poslovnim modelom sodelovanja brišemo mejo med GJV in Hidrio, med šolo in podjetji. Šoli zagotavljamo v poklic usmerjeno izobraževanje, dijakom dejansko usposobljenost za učinkovit začetek dela po končanem izobraževanju, Hidrii pa relevantne in usposobljene kadre.«

Poleg tega morajo biti na sodobne digitalne izzive pripravljeni tudi profesorji strokovno tehničnih predmetov. Nova digitalna učilnica bo tako še izboljšala prenos znanj med njimi in strokovnjaki Hidrie, dvignila kompetence predavateljev in še okrepila sodelovanje med šolstvom in gospodarstvom.

Ker želi Hidria k sodelovanju privabiti najboljše in jim kasneje ponuditi tudi dolgoročno zaposlitev, bo razpisala natečaj za najboljšo tehnično-tehnološko rešitev/izboljšavo/izdelek, ki bo pripomogla tako k razvoju Hidrie kot krepitvi znanja in kompetenc dijakov. Najbolj inovativne predloge bo nagradila in tako mlade še dodatno spodbudila za delo v tehničnih poklicih. Sebi pa zagotovila kakovosten in preverjen kader. Partnerstvo z GJV Idrija je Hidria potrdila tudi s podpisom pisma o nameri medsebojnega sodelovanja.