Hidria

Inovacijski center

Inovacijski center Hidrie združuje Hidriine inštitute, tehnološke centre, inkubatorje za razvoj novih programov ter Hidriino Akademijo znanja. Redno spremlja in nagrajuje inovacijsko dejavnost zaposlenih. Njegovo glavno poslanstvo je ustvarjanje inovacij, s katerimi se Hidria pridružuje svetovnim prizadevanjem za trajnostni razvoj okolja. V Inovacijskem centru Hidrie nastajajo tehnološko zahtevne rešitve za avtomobilske in industrijske tehnologije z visokim deležem vgrajenega znanja.

Intenzivno inovacijsko dejavnost v Hidrii nadgrajujemo s sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih in združenjih.

Inovacijska dejavnost zaposlenih

V Hidrii razvijamo, spodbujamo in nagrajujemo inovativno razmišljanje zaposlenih. Našim zaposlenim podeljujemo priznanja za najvišje dosežke na področju inovacijske dejavnosti.

Inovatorji Hidrie so v letu 2017 prijavili 20 prebojnih inovacij. Najboljši so:

Prva nagrada za izjemno in navdihujočo inovacijo

 

Tomaž Mlakar in Aljaž Podobnik

Uporaba strojnega učenja za kalibracijo sistema Optymus PSG

Nagrada za inovacijsko odličnost

 

Dr. Domen Rovšček, Uroš Kenda, Tadej Muznik, Jani Kenda, Simon Kragelj, Peter Uršič in Janko Slavič Stabilizacija in karekterizacija senzorskih delov sistema Optymus PSG

 

Franci Dežela, Tomaž Mlakar, Igor Poljanšek in Bogomir Zidarč

Nosilec Hallove sonde v motorju Frisquet

 

Dr. Špela Bolka, Uroš Erjavec, Štefan Ošlaj (podjetje TipTeh) in Robert Urankar (podjetje TipTeh) 

Sistem za meritev spodnje mrtve lege paha na prešah

 

Klemen Dobravec, Igor Dolenc, Iztok Skočir, Boštjan Zaletelj, Matija Gaberšček, Jani Čebokli Evgen Kovačič, Andraž Gregorčil, Claudio Nardi in Matej Ivančič

Grelnik dizelskega goriva 24-12V PTC Man KSC 

Hidriini inštituti

V Hidriinih inštitutih poteka razvoj najsodobnejših sistemov za avtomobilske in industrijske tehnologije.

Tehnološki centri

Tehnološki centri so nosilci razvoja novih tehnologij, ki učinkovito podpirajo proizvodnjo visoko tehnoloških izdelkov.

INKUBATORJI

V Hidriinih inkubatorjih poteka razvoj novih, perspektivnih programov do njihove uspešne uveljavitve na trgu.

Akademija znanja

Zaposlenim, študentom, mladim raziskovalcem, načrtovalcem, izvajalcem in uporabnikom omogočamo izobraževanje v visoko tehnoloških inštitutih, demonstracije delovanja izdelkov in modeliranje želene rešitve. Hidriini inštituti predstavljajo reprezentančne prostore, v katerih se srečujejo in predavajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki ter visoki gostje

razvojna partnerstva

Hidriine družbe se kot uveljavljen in kompetenten razvojni partner intenzivno vključujejo v mednarodne evropske projekte na ravni čezmejnih partnerstev ter razpisov na ravni Evropske unije.

Inoviranje zaposlenih

Hidria redno spremlja in nagrajuje inovacijsko dejavnost zaposlenih ter na vsakoletnem inovacijskem forumu podeli priznanja za najvišje dosežke na področju inovativne dejavnosti.