Hidria

Inovacijski center

Inovacijski center Hidrie združuje Hidriine inštitute, tehnološke centre, inkubatorje za razvoj novih programov ter Hidriino Akademijo znanja. Redno spremlja in nagrajuje inovacijsko dejavnost zaposlenih. Njegovo glavno poslanstvo je ustvarjanje inovacij, s katerimi se Hidria pridružuje svetovnim prizadevanjem za trajnostni razvoj okolja. V Inovacijskem centru Hidrie nastajajo tehnološko zahtevne rešitve za avtomobilske in industrijske tehnologije z visokim deležem vgrajenega znanja.

Intenzivno inovacijsko dejavnost v Hidrii nadgrajujemo s sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih in združenjih.

Inovacijska dejavnost zaposlenih

V Hidrii razvijamo, spodbujamo in nagrajujemo inovativno razmišljanje zaposlenih. Našim zaposlenim podeljujemo priznanja za najvišje dosežke na področju inovacijske dejavnosti.

V letu 2018 smo najbolj prodorne inovatorje nagradili v štirih kategorijah inovacij - IZJEMNO, ODLIČNO, ZELO DOBRO in POHVALNO.

IZJEMNO

 

Na fotografiji z leve: Dr. Iztok Seljak - direktor Hidrie Holding, Gregor Ivančič - NAJ inovator, dr. Matej Milavec - NAJ inovator, Tanja Mohorič - direktorica za inovacijsko kulturo in EU projekte, Boštjan Bratuš - direktor Hidrie   

 

Gregor Ivančič, Jani Kenda, Silvin Šavle, Matjaž Behek, Tadej Kodelja, Boštjan Grižonič, Darko Kocijančič, Igor Majer, Egon Peroša, Egon Hreščak, Aldo Murovec, David Mašera 

Celovita integracija avtomatizirane proizvodnje svečke s senzorjem tlaka Hidria OPTYMUS v čisti sobi

 

Dr. Matej Milavec in Stanislav Pivk  Hlajenje centrifugalnega ventilatorja 

ODLIČNO

 

Klemen Prezelj in Vitoslav Bratuš Sistem za kontrolo globine rezilnih nožev s senzorjem 

 

Barbara Lukan in Franc Rozman

Čistilni modul 

 

Terezija Kovačič, Zdenko Bogataj in Vojko Čemažar 

Livarsko orodje 

 

Valter Gruden, Tomaž Pivk in Mitja Novak

Odprava Oximax 

 

Janez Fajdiga in Renato Pavšič

Optimizacija delovanja robotov v livarski celici B660_9 

 

Franci Volarič, Darko Kocijančič, Kristjan Božič in Silvin Šavle

Linija za omakanje katetrov 

ZELO DOBRO

 

Nino Podnar, Silvin Šavle, Matjaž Behek in Elis Purkov

KONTROLNA LINIJA AIR MAX 3 

 

Franci Volarič, Nino Podnar, Tadej Marsič in Miha Podobnik 

Linija NOVEM 

 

Davorin Žagar, Sonja Mlakar, Erika Šalehar in Alen Bogataj

Sistem varnosti in zdravja pri delu v Infor LN 

 

Klemen Dobravc, Matej Ivančič, Igor Dolenc in Boro Šavli

Ohišje z zabrizganimi priključki 

 

Dejan Mohorič in Mirko Petrovčič

Navijanje statorjev R11–3 faze 

 

Mira Balant, Andraž Roglič, Alen Bogataj in Cvetka Batič 

Informacijsko podprt proces kadrovanja 

 

Tomo Vinceković, Miha Sedej, Ajk Širca in Marko Jakomin

DIGITALIZACIJA LIVARNE 4.0 

 

Klemen Dobravec, Igor Dolenc, Matej Ivančič in Iztok Skočir 

Grelnik goriva 

POHVALNO

 

Klemen Dobravec, Igor Dolenc, Matej Ivančič in Matija Gabršček 

Simulacijska orodja v razvoju 

 

Skupinska fotografija nagrajenih inovatorjev 

 

 

 

Hidriini inštituti

V Hidriinih inštitutih poteka razvoj najsodobnejših sistemov za avtomobilske in industrijske tehnologije.

Tehnološki centri

Tehnološki centri so nosilci razvoja novih tehnologij, ki učinkovito podpirajo proizvodnjo visoko tehnoloških izdelkov.

INKUBATORJI

V Hidriinih inkubatorjih poteka razvoj novih, perspektivnih programov do njihove uspešne uveljavitve na trgu.

Akademija znanja

Zaposlenim, študentom, mladim raziskovalcem, načrtovalcem, izvajalcem in uporabnikom omogočamo izobraževanje v visoko tehnoloških inštitutih, demonstracije delovanja izdelkov in modeliranje želene rešitve. Hidriini inštituti predstavljajo reprezentančne prostore, v katerih se srečujejo in predavajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki ter visoki gostje

razvojna partnerstva

Hidriine družbe se kot uveljavljen in kompetenten razvojni partner intenzivno vključujejo v mednarodne evropske projekte na ravni čezmejnih partnerstev ter razpisov na ravni Evropske unije.

Inoviranje zaposlenih

Hidria redno spremlja in nagrajuje inovacijsko dejavnost zaposlenih ter na vsakoletnem inovacijskem forumu podeli priznanja za najvišje dosežke na področju inovativne dejavnosti.