Hidria

Hidria Inštitut za materiale in tehnologije

Hidria Inštitut za materiale in tehnologije se osredotoča na razvoj inovativnih tehnoloških in produktnih rešitev v avtomobilski industriji in industriji klimatizacije. Z iskanjem okolju prijaznih materialov in tehnologij, ki omogočajo učinkovito rabo alternativnih virov energije, razvojem rešitev za hibridna in električna vozila ter izkoriščanjem prednosti naprednih nano tehnologij in nano materialov zagotavlja rast konkurenčne prednosti Hidrie ter status predrazvojnega dobavitelja na evropskem in svetovnem tržišču.

Hidria Inštitut za materiale in tehnologije deluje po sistemu 'odprtega inoviranja'. Pri načrtovanju razvojnih projektov išče sinergije z drugima dvema razvojnima inštitutoma Hidrie ter zunanjimi centri znanja. Pomembno vlogo igra tudi na področju izobraževalne dejavnosti v okviru Hidriine Akademije znanja. Inštitut odlikujejo pomembne kompetence pri zagotavljanju hitrega prodora inovacij na tržišče, pri čemer je ključnega pomena 'virtualni razvoj', ki omogoča hitro in učinkovito oblikovanje produktov, izvajanje funkcijskih simulacij in s tem končno optimizacijo proizvodov. Vzporedno zagotavlja optimalno načrtovanje tehnoloških postopkov brez zamudnih izdelav številnih vmesnih različic prototipov istega izdelka.

Razvojna dejavnost Hidria Inštituta za materiale in tehnologije, ki bo v bližnji prihodnosti začel z delovanjem v novozgrajenem objektu, bo potekala v sedmih laboratorijih:

  • laboratoriju za geometrijske analize,
  • laboratoriju za metrologijo,
  • laboratoriju za kemične analize,
  • laboratoriju za mehansko-fizikalne analize,
  • laboratoriju za električne pogone,
  • laboratoriju za toplotne obdelave in
  • laboratoriju za validacijo ključnih proizvodov Hidrie, predvsem v programih avtomobilske industrije.

KONTAKT

Hidria Inštitut za materiale in tehnologije
Spodnja Kanomlja 23
SI-5281 Spodnja Idrija
Slovenija
T: +386 (0)5 375 6000
F: + 386 (0)5 375 6472
E: info@hidria.com
W: www.hidria.com

ESRR