Hidria

Novice in dogodki

19.4.2017

Študenti Ekonomske fakultete se učijo od Hidrie

Hidria je že drugo leto zapored gostila študente Ekonomske fakultete, ki pri predmetu Management učenja in znanja na primeru podjetja spoznavajo kako to področje deluje v praksi. Sodelavci Hidrie so mladim predstavili praktične izzive s tega področja in jim tako vsebino predmeta še bolj približali.

Glavni namen strokovne ekskurzije je bil bodočim ekonomistom predstaviti aktivnosti učenja, inoviranja in upravljanja znanja v podjetju. Pokazali smo jim ključne oddelke Hidrie, njihove funkcije in službe (kadrovska, IT in razvojna služba), ki podpirajo proces upravljanja znanja in njihovih nalog ter jih seznanili z vlogo managementa učenja in znanja v naši korporaciji.
 
S tem so pridobili pomembna znanja za nadaljevanje njihove profesionalne kariere. Iz praktičnih nasvetov naših sodelavcev so se med drugim naučili kakšna ključna znanja potrebuje podjetje za uspešno poslovanje, kako usposobiti zaposlene, da bodo maksimalno motivirani, inovativni in pripravljeni na sodobne izzive ter kako informacijske tehnologije pomagajo pri pridobivanju in prenosu znanja. Prav tako so spoznali, da je ključ do uspeha inoviranje in deljenje znanja z dobavitelji (odprto inoviranje), na projektih in v mrežah izven podjetja, kot to počne Hidria.
 
Omenjene vsebine bodo osnova za izdelavo projektnih nalog, ki jih študenti že pripravljajo pod strokovnim vodstvom in mentorstvom dr. Aleše Saše Sitar in bodo v mesecu maju predstavljene tudi predstavnikom Hidrie. S  tovrstnimi obiski naša korporacija uspešno nadaljuje povezovanje z izobraževalnimi inštitucijami in si ustvarja bazo potencialnih bodočih sodelavcev.