Hidria

Novice in dogodki

24.4.2017

Usposobljeni mladi so ključ do uspeha

Hidria se dobro zaveda, da na mladih svet stoji. Njihova usposobljenost za sodobne izzive je ključna za uspešno rast skupine. Trije mladi Hidriini sodelavci so se zato ta konec tedna udeležili 5 dnevnega strokovnega seminarja Ryla v Cerknem, kjer se je 22 mladih vodij in bodočih voditeljev učilo umetnosti vodenja.

Ryla – Rotary Youth Leadership Awards je strokovni seminar vodstvenih spretnosti in znanj, namenjen perspektivnim mladim med 20. in 30. letom, ki kažejo vodstvene sposobnosti. Seminarja so se tega leta udeležili trije mladi Hidriini sodelavci. Pod vodstvom mednarodno priznane ameriške predavateljice vodenja, komunikacije in osebnostne rasti dr. Sue Catana so mladi na intenzivnih petdnevnih predavanjih in delavnicah pridobivali dragocene izkušnje s področja vodenja, si s tem krepili samozavest in tako širili zorni kot dojemanja različnih tem in situacij. Seminar je bil tudi izredna priložnost za navezovanje osebnih stikov in mreženje, iz katerega se velikokrat rodi marsikatera uspešna poslovna zgodba.

S tovrstnimi izobraževanji Hidria spodbuja mlade k prevzemanju odgovornosti in odločanju za vodenje ter jim ponuja znanja in izkušnje, potrebne za prevzemanje aktivne vloge v družbi. Obenem pa ustvarja osnovne pogoje za nadaljnjo uspešno rast, saj je ta nemogoča brez usposobljenih in kompetentnih zaposlenih na vseh nivojih družbe.