Hidria

Novice in dogodki

26.6.2017

Naši inovatorji znova v vrhu

Hidria je znova dokazala, da ima najboljše inovatorje v državi. Včeraj jim je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podelila zlato in dve srebrni priznanji za najboljše inovacije severnoprimorske regije. Zlata inovacija, krmilni modul za nadzor sistema »after treatment«, se bo potegovala tudi za najboljšo v državi.

Z zlatim regijskim priznanjem nagrajeni inovatorji Hidrie AET Jaka Kleč, Jani Čebokli, Matija Gaberšček, Aleš Kranjc, Jernej Rejc, Dean Kravos, Andraž Gregorčič, Rok Bizjak in Črtomir Juren so Krmilni modul za nadzor »after treatment« sistema na izpušni cevi razvili za ameriško korporacijo Caterpillar. Sistem bistveno znižuje izpuste škodljivih plinov v okolje. Njegova prednost je v tem, da hkratno krmili več podsistemov povezanih s katalizatorjem. Ti omogočajo tekoče in okolijsko bistveno manj obremenjujoče delovanje motorja z notranjim izgorevanjem. Inovacija se bo potegovala tudi za najboljšo v državi.

Inovatorji Hidrie AET  so skupaj s kolegi iz Hidrie TC prejeli tudi srebrno priznanje. Davorin Rejc, David Mašera, Boštjan Zaletel, Boštjan Grižonič in Silvin Šavle so razvili popolnoma avtomatizirano Linijo za sestavo elektronike sistema za hladen zagon dizelskega motorja s senzorjem tlaka Optymus PSG, ki omogoča 100-odstotno sledljivost. To pomeni, da kupec za vsak izdelan in dobavljen sistem pozna proces in parametre izdelave. Izključno domače znanje pa zagotavlja, da je ves know-how ostal v Sloveniji, s čimer je zaščiteno pomembno tehnološko znanje ene največjih slovenskih prebojnih inovacij.

Srebrno regijsko priznanje GZS je dobil tudi Hidriin poslovni model Leonardo. Razvili so ga Irena Rimac Gaspari, Tanja Mohorič in doktor Iztok Seljak. Model temelji na odprtem inoviranju in v sam proces močno vpeljuje zunanje partnerje. S tem omogoča razvoj kompetentnih dobaviteljskih verig in mrež partnerjev. Ključnim dobaviteljem pa omogoča, da proaktivno podajajo predloge in pobude za izboljšanje poslovanja tako Hidrie kot samih dobaviteljev.