Hidria

Novice in dogodki

21.2.2018

Uspešen zaključek projekta COMBILASER

Hidriin projekt COMBILASER je v Bruslju uspešno prestal še zadnje, zaključno ocenjevanje revizorjev Evropske komisije. Triletni projekt na področju laserskih proizvodnih tehnologij je bil prvi, ki ga je Hidria tudi koordinirala. Združeval je 12 evropskih partnerjev, ki so za razvojne aktivnosti skupaj prejeli 3 milijone evrov.

Zahtevno delo, ki je vključevalo stalno koordinacijo razvojnih in administrativnih aktivnosti ter poročanje Evropski Komisiji o poteku dela in doseganju projektnih ciljev, je zahtevalo veliko truda s strani Hidriine ekipe. To sta skozi vsa tri leta uspešno vodila tehnični koordinator projekta Tomaž Munih ter administrativna koordinatorica Tanja Mohorič. Pri aktivnostih pa so pomagali tudi številni drugi iz razvojnega oddelka Hidrie AET ter Hidriine projektne pisarne.

Poleg koordinacije je Hidria AET k projektu prispevala tudi svoj lastni industrijski izziv. Nadgradila je laserske proizvodne tehnologije na visokotehnoloških proizvodnih linijah v Tolminu, ki so namenjene izdelavi sistema za hladen zagon dizelskega motorja s senzorjem tlaka Hidria OPTYMUS PSG. Projektni partnerji so za Hidrio AET razvili moderne tehnološke rešitve s področja spektralnega monitoringa, neporušitvenih testov z uporabo laserskega ultrazvoka, največji dosežek pa je bil razvoj samo učečega algoritma, ki omogoča strojno učenje na preteklih napakah ter posledično proizvodnjo brez napak.

Omenjene vrhunske rešitve za Hidrio predstavljajo veliko konkurenčno prednost, saj so po karakteristikah boljše in cenejše od primerljivih že obstoječih na trgu ali pa za njih na trgu celo ne obstaja primerne alternative. Z implementacijo omenjenih rešitev je Hidrii AET uspelo bistveno zmanjšati izmet ter pospešiti začetek (SOP) industrializacije sisema OPTMYUS PSG, ki se začenja v teh mesecih. Poleg samih dosežkov na znanstveno-tehnološkem nivoju, pa so za Hidrio izjemnega pomena tudi razvojni stiki, ki so se stkali med projektom.

Že v zaključni fazi projekta COMBILASER so Hidriini razvojniki identificirali potencialne nove razvojne tematike, kjer bi s projektnimi partnerji še nadgradili opravljeno delo – bodisi preko bilateralnih projektov bodisi preko novih evropskih razpisov. Naj omenimo, da je uspeh Hidrie na projektu dopolnil tudi Razvojni Center SiEVA, ki je v projektu sodeloval na področju promocije projekta. En izmed doprinosov RC SieVA je tudi video projekta COMBILASER.