Hidria

Novice in dogodki

23.3.2018

Hidria tudi v prestolnici odslej z navdihujočimi raziskovalno inovacijskimi prostori

Hidria je v Tehnološkem parku Brdo v Ljubljani odprla specializirani Razvojno inovacijski center RIC. Ta je namenjen mladim strokovnjakom za njihov razvoj in oblikovanje prebojnih inovativnih zelenih rešitev na področju avtomobilske in industrijske tehnike.

Hidria ima z dolgoročnim razvojem programov na področju avtomobilske in industrijske tehnike stalne potrebe po visoko izobraženih strokovnjakih. Poleg lokalnih Hidriinih okolij zdaj naslavlja tudi specifično Ljubljanski bazen, kamor se praviloma stekajo strokovnjaki, inženirji, razvojniki in inovatorji iz vse Slovenije. V RIC-u bo Hidria strokovnjakom nudila najsodobnejšo razvojno opremo za strojni vid in elektro meritve. Center Hidrii omogoča tudi medsebojno povezovanje Hidriinih razvojnih središč v Sloveniji, Nemčiji, na Madžarskem in Kitajskem ter izmenjavo pomembnih informacij z inštituti, fakultetami ter ostalimi centri znanja.

Ljubljanske fakultete in inštituti so pomemben vir mladih inovativnih razvojnikov, ki jih Hidria zdaj naslavlja tudi z navdihujočim in vzpodbudnim delovnim okoljem v prestolnici. Pri razvoju posameznih rešitev jim prepušča tudi prostor za t.i. »out of box« ali nekonvencionalno razmišljanje, ki sovpada z izrednim tempom sodobnega napredka. RIC se bo tako s Hidriinim strokovno-tehničnim timom pomembno strateško približal izobraževalnim institucijam, kjer se šolajo in študirajo tudi Hidriini štipendisti in jih na ta način še dodatno motiviral za sodelovanje s korporacijo.