Hidria

Novice in dogodki

30.5.2018

Dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija na vajah v naših laboratorijih

V naše laboratorije Inštituta za materiale in tehnologije v Sp. Idriji smo tudi letos sprejeli dijake 2. letnikov Gimnazije Jurija Vega iz Idrije. S tremi različnimi laboratorijskimi vajami smo jim omogočili utrjevanje, nadgradnjo in predvsem praktični preizkus znanja iz fizike in kemije.

V našem laboratoriju za mehansko-fizikalne analize smo 51 dijakom Gimnazije Jurija Vege Idrija, najprej s praktičnim poskusom prikazali vpliv toplotne obdelave na mehanske lastnosti materialov. V kemijsko-metalurškem laboratoriju smo jim predstavili postopek in napravo za termogravimetrijo. Videli in preizkusili pa so tudi delovanje infra rdeče kamer.

Na poučnih, predvsem pa praktičnih vajah so gimnazijci spoznali delovanje in specifike naših laboratorijev. Seznanili pa smo jih tudi z možnostmi nadaljnjih sodelovanj od počitniškega dela, štipendiranja, pomoči pri strokovnih nalogah in zaposlitvenih priložnostih v naši korporaciji.