Hidria

Novice in dogodki

5.9.2018

Hidria za uspešen razvoj mladih

Naša korporacija že vrsto let podpira aktivnosti za kakovosten in uspešen razvoj mladih in njihovih staršev. Z obiskom ravnateljice OŠ Idrija Ivice Vončina in pedagoginje Marje Vehar Šifrar smo potrdili že utečeno sodelovanje med šolo in Hidrio ter ga začrtali za letošnje šolsko leto.

OŠ Idrija in Hidria že vrsto let uspešno sodelujeta na področju poklicnega usmerjanja učencev.  Ideja o organizaciji Kariernih klubov se je porodila že pred leti. Z njihovo pomočjo naj bi mlade preko  delavnic seznanjali z  različnimi  poklici, ki jih lokalno gospodarstvo potrebuje. Teoretične osnove iz šolskih klopi naj bi nadgrajevali v realnem delovnem okolju. Osnovnošolce naj  bi spodbudili k  nadaljevanju šolanja za poklice tehničnih  smeri. Zato še naprej ostajamo pokrovitelj projekta, v katerem kot tretji partner sodeluje tudi Gimnazija Jurija Vege Idrija.

Poleg tega v letošnjem šolskem letu finančno podpiramo tudi projekt Klub staršev. Namenjen je staršem in vsem, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalno delo oz. jih ta tematika zanima. Odlična predavanja, ki vselej pritegnejo starše in skrbnike, vodijo vrhunski in priznani strokovnjaki, z večletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja.

Prav tako bomo tako kot že vrsto let doslej, tudi letos podprli izvedbo raziskovalnega tabora za nadarjene učence druge triade na Medvedjem  Brdu. Poleg finančnih sredstev in priložnostnih daril, ki jih dobijo, za vključene učence 5. in 6. razreda izvedemo še delavnico Robotike. Z njo obogatimo vzgojno- izobraževalno delo izven šole. Cilj je, da učenci na zanimiv in ustvarjalen način poglabljajo šolsko znanje, razvijajo ustvarjalnost in raziskovalni duh.

Z vsemi naštetimi oblikami sodelovanja prispevamo k povezovanju šolstva in gospodarstva, h gospodarskemu razvoju okolja, predvsem pa vzpodbujamo zanimanje za naravoslovno tehnično področje in tehnične poklice. Dobro prakso Kariernih klubov želimo v taki in drugačnih oblikah širiti tudi na ostalih lokacijah Hidrie. Za novo šolsko leto tovrstne aktivnosti že potekajo na Osnovnih šolah Tolmin in Most na Soči.