Hidria

Novice in dogodki

14.4.2010

Generacija 2010 - večji izbor, več prednosti

V okviru Hidriine akademije izobraževanj organiziramo seminar za projektante strojnih in elektro instalacij na temo novosti 2010. Zavedamo se namreč, da je pravilno zasnovan sistem klimatizacije, gretja in hlajenja možen le s pravilnim izborom naprav, ki so vanj vključene. Smo v času, ko se intenzivno razvijajo alternative rešitev, ki pomenijo večjo možnost projektantske izbire. S Hidriino podporo, ki jo nudimo ob načrtovanju sistemov in po-prodajnih aktivnostih, vam želimo našo ponudbo inovativnih rešitev še približati.

Skandinavska praksa razvoja in uporabe je danes najnaprednejša v Evropi. Prav zaradi tega smo tokrat medse povabili partnersko podjetje ClimateConsult iz Danske, ki bo predstavilo praktične primere uporabe Hidriinih rešitev v njihovih projektih.

Seminar bo potekal v četrtek 22. aprila 2010 od 9.00 do 14.00 ure na Hidria Inštitutu Klima v Godoviču. Navajamo nekaj vsebin, za prijave in podrobnejši program pa se obrnite na tanja.tominec@hidria.com.

Vsebina: nova družina hladilnih agregatov, značilnosti nove kompaktne klimatske naprave CompAir2, hladilne grede in talni konvektor TKH-4C, novosti pri elementih za difuzijo in distribucijo zraka, natančna regulacija z novo družino elektronskih regulatorjev pretoka Hidria SimpLY ter primer rešitve poslovne stavbe z variabilnim sistemom in praktičnim prikazom delovanja sistema, (ClimateConsult, Danska). Vabljeni!