Hidria

Novice in dogodki

8.4.2010

Hidria ponovno osvojila srebrno diplomo Republike Slovenije za poslovno odličnost

V kongresnem centru na Brdu pri Kranju so včeraj podelili diplome Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2009. Hidria AET je ponovno osvojila srebrno diplomo, ki jo je prejela že leta 2007 ter leta 2006 bronasto.

Hidria AET s 55-letno tradicijo ustvarja visokotehnološke rešitve za avtomobilsko industrijo. Razvoj inovativnih izdelkov za vozila največjih evropskih in svetovnih blagovnih znamk poteka v Hidria Inštitutu za avtomobilsko industrijo, ki ga je Hidria zgradila v neposredni bližini podjetja.

Strokovnjaki v sodobno opremljenih laboratorijih iščejo najsodobnejše rešitve za vžigne sisteme vozil z dizelskim motorjem, zadnja leta predstavlja poseben izziv razvoj rešitev za hibridna in električna vozila, s katerimi si Hidria prizadeva za čisto, zeleno mobilnost. Hidria AET je srebrno diplomo za poslovno odličnost osvojila zaradi stalnega prizadevanja za razvoj in dviganje kakovosti poslovanja, usmerjenosti h kupcem in rezultatom, odgovornega odnosa do lokalne skupnosti ter grajenja dolgoročnih partnerstev.

Slovenija s podeljevanjem priznanj in diplom za poslovno odličnost spodbuja podjetja in javne ustanove k višji kakovosti poslovanja, razvoju znanja in inovativnosti ter stalnim izboljšavam. Prejmejo jih organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so izbrane izmed finalistov, ter se tako uvrstijo v vrh poslovne odličnosti v slovenskem prostoru.

Priznanje PRSPO je bilo osnovano v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije v okviru nacionalnega programa za kakovost – po zgledu evropske nagrade za odličnost „EFQM Excellence Award-EEA“ ter nacionalnih nagrad drugih držav EU – v podporo politikam večanja konkurenčnosti na vseh področjih delovanja države. Osnova za delovanje na tem področju so evropski kriteriji odličnosti ter merila za njihovo ocenjevanje, ki jih je razvila Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM) – »European Foundation for Quality Management«.

Slovenija tako uporablja enak model odličnosti, kot ga uporablja EFQM pri evropski nagradi za odličnost in v preko 25 državah v okviru nacionalnih nagrad na tem področju v Evropi.