Hidria

Novice in dogodki

23.10.2009

Priznanje na evropskem tekmovanju FEIEA Grand Prix 2009

Po lanski zmagi na slovenskem tekmovanju najboljših internih glasil Papirus je revija Hidria ponovno osvojila odlično uvrstitev.

Na evropskem tekmovanju FEIEA Grand Prix 2009 za najboljše izdelke na področju internega komuniciranja se je uvrstila na 3. mesto v kategoriji najboljših internih revij ter s tem dosegla doslej najvišjo slovensko uvrstitev v tej kategoriji.