Hidria

Novice in dogodki

14.10.2009

Sporazum s Politehniko Tirana

Na Brdu pri Kranju je danes potekalo srečanje gospodarstvenikov Albanije in Slovenije s predsednikoma Republike Albanije in Republike Slovenije dr. Bamirjem Topijem in dr. Danilom Türkom. V okviru srečanja sta predsednik poslovodnega odbora Hidrie mag. Iztok Seljak in rektor Politehnike v Tirani prof. dr. Jorgaq Kacani podpisala sporazum o poslovnem in tehničnem sodelovanju med korporacijo Hidria in albansko Politehniko. V imenu Gospodarske zbornice Slovenije je udeležence srečanja uvodoma nagovoril predsednik Nadzornega odbora GZS in predsednik upravnega odbora Hidrie Edvard Svetlik.

Hidria in Politehnika v Tirani sta se s podpisom sporazuma zavezali k skupnemu delu na področju raziskav in razvoja, svetovanja, izobraževanja, certificiranja ter mednarodnega sodelovanja. Svoje znanje bosta združili pri razvoju novih izdelkov in tehnologij na področju klimatizacije zgradb, uvajanju novih tržno zanimivih in perspektivnih tehnologij v proizvodnjo ter sledenju razvojnih trendov. Na področju izobraževanja bosta Hidria in Politehnika sodelovali pri dodiplomskem in podiplomskem specialističnem izobraževanju, praksi študentov v industriji,organizaciji strokovnih ekskurzij ter vključevanju v mednarodne znanstvene in strokovne projekte.

Hidria se je za poglobljeno sodelovanje in partnerstvo s Politehniko v Tirani odločila v času ustanavljanja lastne družbe na albanskem tržišču, ki je že pridobila prve konkretne projekte. Hidria Tirana, ki bo ustanovljena v letošnjem letu, bo še okrepila vodilno vlogo Hidrie v jugovzhodni Evropi na področju tehnologij za klimatizacijo zgradb. Sodelovanje s Politehniko za Hidriino družbo v Albaniji pomeni tudi možnost za zaposlovanje perspektivnih mladih strokovnjakov z visoko naravoslovno-tehnično izobrazbo.
 
Univerza Politehnika v Tirani, ustanovljena leta 1951, združuje šest fakultet in dva inštituta s področja strojništva, elektronike, elektroindustrije, gradbeništva, arhitekture ter drugih naravoslovno-tehničnih področij. Vodilna naravoslovno-tehnična izobraževalna ustanova v Albaniji posreduje znanje 8.500 študentom, dejavna je na področju baznega in aplikativnega razvoja, razvojnih študij in projektov.