Hidria

Novice in dogodki

21.6.2010

Edvard Svetlik – ponovno med najuglednejšimi slovenskimi gospodarstveniki

Predsednik upravnega odbora Hidrie Edvard Svetlik se je na lestvici najuglednejših direktorjev 2010, ki jo je pripravil dr. Miro Kline iz agencije Kline & Partner, uvrstil na visoko 33. mesto med slovenskimi gospodarstveniki.

Predsednik upravnega odbora Hidrie Edvard Svetlik, ki se po podatkih raziskave Ugled vsa leta uvršča med najuglednejše slovenske managerje, je pred nedavnim zabeležil dva jubileja – 30 let vodenja korporacije Hidria ter 20 let družbe Hidria d. d., krovne družbe mednarodne korporacije Hidria. Vodstvo Iskre TOZD Montaže, predhodnice današnje Hidrie, z Edvardom Svetlikom na čelu je pred 20 leti sprejelo odločitev za izstop iz poslovnega sistema Iskra in samostojno poslovno pot ter začetek graditve današnje, visokotehnološke, razvojno usmerjene in globalizirane korporacije. Po privatizaciji, popolnem prestrukturiranju in priključevanju drugih ključnih družb je Hidria iz preproste tovarne za montažo kolektorskih motorjev v dveh desetletjih prerasla v enega vodilnih evropskih proizvajalcev sistemov za klimatizacijo in avtomobilskih tehnologij. Korporacija danes zaposluje preko 2.000 zaposlenih v 30 družbah po vsem svetu. V treh razvojnih inštitutih: Hidria Inštitutu Klima v Godoviču, Hidria Inštitutu za avtomobilsko industrijo v Tolminu ter Hidria Inštitutu za materiale in tehnologije v Spodnji Idriji ustvarja inovacije, s katerimi prispeva k višji kakovosti življenja na področju ugodja bivanja v prostoru ter zelene mobilnosti. S svojo dejavnostjo prispeva k trajnostnemu razvoju naravnega in družbenega okolja.