Hidria

Novice in dogodki

9.8.2010

Hidria prva v Sloveniji s certifikatom ZAG za požarne lopute

Slovenija se pridružuje državam, kjer se pričenja z uporabo požarnih loput po EN klasifikaciji tudi v praksi. Hidria je letos v okviru programa požarne tehnike na trg plasirala nove požarne lopute, ki ustrezajo novemu standardu EN 1366-2.

Hidria IMP Klima je namreč kot prva v Sloveniji uspešno izpeljala postopek certifikacije po zahtevah evropskih norm EN 1366-2, EN 13501-3, EN 15650, preko postopka pridobitve Slovenskega tehničnega soglasja in pregleda obrata in kontrole proizvodnje s strani ZAG. Certifikati so pridobljeni za požarne lopute PL-10, PL-19 in PL-20, požarna odpornost pa znaša EI 90-S (EI 120-S za PL-10). Hidriine požarne lopute so odporne tudi na hladen dim, kar onemogoča prenos dima po kanalski mreži ter bistveno povečuje varnost uporabnikov. 

Hidria IMP Klima je s tem uspešno zaključila del razvoja in vlaganj v izdelke požarne zaščite za uporabo v prezračevalnih sistemih. Požarne lopute so morale prestati večkratne zahtevne teste požarnih razmer, kot tudi tesnenja na hladen dim. Testiranje je potekalo v ostrejših pogojih, kot jih zahtevajo standardi, kar omogoča vgradnjo loput tudi v tanjših predelnih stenah (min. 100 mm) različnih tipov. Poleg omenjenega so lopute tudi energetsko optimirane in učinkovitejše od primerljivih modelov konkurence.
 
S temi izdelki so tudi v Sloveniji na voljo požarne lopute, ki ustrezajo določilom tehnične smernice TSG-1-001:2010 in izpolnjujejo vse zahteve za prodajo na trgu in vgradnjo v objekte po zadnjem stanju tehnike.
 
KATALOG PL-10, PL-19, PL-20