Hidria

Novice in dogodki

23.5.2011

Na Hidria Inštitutu Klima potekal 7. Klima Forum Hidrie

Na Hidria Inštitutu Klima v Godoviču je v petek, 20. maja, potekal 7. Klima forum Hidrie. Po uvodnih nagovorih predsednika upravnega odbora Hidrie Edvarda Svetlika in predsednika poslovodnega odbora Hidrie mag. Iztoka Seljaka je sledilo predavanje Friderika Kneza z Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Govornik je zbranim na Klima Forumu Hidrie spregovoril predvsem o trajnostnem gradbeništvu in v okviru tega o analizi življenjskega cikla proizvoda. Ta je širše zanimanje strokovne javnosti pritegnila šele v zadnjih letih, čeprav gre za metodo, ki je stara že več desetletij.

Sama analiza predstavlja enega od ključnih dejavnikov pri načrtovanju trajnostnega gradbeništva. Gre za gradbeništvo, ki uspe zadostiti današnjim potrebam, ne da bi bilo s tem ogroženo zadoščanje potrebam, ki jih bom narekovala prihodnost.

Dogodek se je v popoldanskih urah nadaljeval predvsem z razpravo o številnih temah s področja klimatizacije, gretja in hlajenja, udeleženci pa so se dotaknili tudi nekaterih tem s področja izkoriščanje obnovljivih virov energije.