Hidria

Novice in dogodki

1.6.2011

Hidria se je predstavila na dogodku Evropske pobude za zelene avtomobile v Bruslju

Hidria se je kot edina predstavnica Slovenije predstavila na dogodku Evropske pobude za zelene avtomobile (European Green Cars Initiative), ki je 31. maja 2011 potekal pred in v Evropskem parlamentu v Bruslju. Organizatorji, med njimi Evropska tehnološka platforma za cestni promet ERTRAC, so želeli evropske poslance, komisarje, visoke evropske uradnike in širšo javnost z dogodkom opozoriti na nujnost zmanjševanja škodljivih emisij, ki jih povzroča cestni promet. Korporacije in razvojni inštituti, povezani v združenje ERTRAC SIG (ERTRAC Supporting Institutions Group): AVL, Bosch, Centro Ricerche FIAT, CONCAWE, Continental, FEV, Frauenhofer LBF, Hidria, IFP Energies Nouvelles, Renault, Ricardo, Siemens, Valeo, Volkswagen in Volvo so na dogodku predstavili električna vozila in inovativne rešitve za zeleno mobilnost.

 

Ugledne evropske korporacije so v dopoldanskem delu programa pred Evropskim parlamentom predstavile električne avtomobile ter inovativne rešitve za električna vozila. Hidria se je na svojem razstavnem prostoru, ki so ga med drugimi obiskali tudi podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes ter slovenske evropske poslanke Tanja Fajon, dr. Romana Jordanj Cizelj in mag. Mojca Kleva, predstavila z lamelami za hibridne in električne avtomobile. Lamele za električna in hibridna vozila, ki jih Hidria s posebnimi tehnologijami štancanja in spajanja statorskih in rotorskih paketov proizvaja v Sloveniji, Nemčiji in na Madžarskem, zagotavljajo maksimalne izkoristke elektromotorjev.
 
Dogodek Evropske pobude za zelene avtomobile se je po dopoldanski predstavitvi najsodobnejših inovativnih rešitev za vozila prihodnosti na povabilo evropskih poslancev nadaljeval z delovnim kosilom, na katerem so udeleženci poudarili velik pomen tesnega sodelovanja industrije z evropskimi institucijami. Primer takšnega sodelovanja sta prav Evropska pobuda za zelene avtomobile, pa tudi sodelovanje v okviru Osmega okvirnega programa. V popoldanskem delu današnjega dogodka pa so sodelujoči partnerji iz uglednih evropskih korporacij na delavnici članom in uradnikom Evropskega parlamenta ter Evropske komisije še podrobneje predstavili projekte na področju elektrifikacije avtomobilov, ki so jih podjetja v Evropski uniji uspešno razvila v zadnjih letih.
 
Evropska pobuda za zelene avtomobile, v katero je vključena tudi Hidria, se je začela izvajati novembra 2008 kot del evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Evropska komisija je v letošnjem letu v okviru Evropske pobude za zelene avtomobile začela vseevropski projekt predstavitve elektromobilnosti, da bi ocenila vedenje potrošnikov in vzorce uporabe, ozavestila uporabnike o vseh vrstah električne tehnologije in preskusila novosti na področju standardizacije za električna vozila.
 
Evropska avtomobilska industrija danes predstavlja eno ključnih evropskih panog ter vodilno v svetu v razvoju čistih in energetsko učinkovitih tehnologij. Ker trenutno promet v Evropski uniji ustvarja približno četrtino emisij CO2, v veliki meri pa je odgovoren tudi za zmanjšano kakovost zunanjega zraka ter povzročanje s tem povezanih zdravstvenih težav, se tako gospodarstvo kot tudi vodilne evropske institucije zavedajo, da bo evropska industrija v prihodnosti morala izbrati nov pristop, ki bo zasnovan na čistih in energetsko učinkovitih vozilih. Število vozil v svetu se bo po napovedih do leta 2030 povečalo z 800 milijonov na 1,6 milijarde. Zaradi podvojitve svetovnega voznega parka bo potrebno spremeniti tehnologijo, da bo dolgoročno mogoče zagotovili trajnostno mobilnost in pri tem izpolnili cilj zmanjšanja emisij CO2 v prometu. Študije napovedujejo, da bodo kratko- in srednjeročno motorji z notranjim izgorevanjem verjetno ohranili prevladujoči položaj v proizvodnji vozil, vendar se bo tržni delež prodaje električnih vozil med novimi vozili povzpel z enega do dveh odstotkov v letu 2020 na 11 do 30 odstotkov v letu 2030. Za hibridna vozila je napovedan delež dveh odstotkov za leto 2020 in 5 do 20 odstotkov do leta 2030.