Hidria

Novice in dogodki

16.6.2011

V Hidrii danes poteka 3. Forum za razvoj in izobraževanje zaposlenih

V prostorih Hidria Inštituta za avtomobilsko industrijo v Tolminu danes poteka 3. Forum za razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Udeleženke foruma, sodelavke Hidrie, ki delajo na področju razvoja in izobraževanja zaposlenih, je uvodoma nagovoril predsednik poslovodnega odbora Hidrie mag. Iztok Seljak. V nadaljevanju foruma je podpredsednik poslovodnega odbora Živko Kavs spregovoril o poslovni odličnosti in Hidriinem sistemu vodenja ter stalnega izboljševanja »Hidria Leadership System« v službi za razvoj in izobraževanje zaposlenih. Udeleženke so prisluhnile tudi predavanjema podpredsednika poslovodnega odbora Hidrie Boštjana Bratuša o globalizaciji na kadrovskem področju ter Tatjane Bolčina Kacin iz Hidrie IT o varnostni politiki na kadrovskem področju. Dopoldanski del srečanja zaključujejo z ogledom najnovejših projektov razvoja in proizvodnje v Hidria Inštitutu za avtomobilsko industrijo ter Hidrii AET. Popoldanski del foruma bo namenjen predstavitvi aktualnih aktivnosti in projektov službe za razvoj in izobraževanje zaposlenih, o katerih bodo spregovorile sodelavke Hidrie: direktorica za razvoj in izobraževanje kadrov v korporaciji Tanja Kenda, Andrejka Kranjc, Mira Balant, Marta Repanšek, Martina Miklavčič Šumanski in Andrejka Rupnik. V sklepnem delu foruma bo udeleženkam predaval psiholog dr. Aleksander Zadel.