Hidria

Novice in dogodki

12.9.2011

Hidria uspešno vključena v projekt TecDoc

Hidria je v letošnjem letu pristopila k projektu TecDoc, pri katerem gre za mednarodni katalog rezervnih delov, kjer lahko trgovci oz. prodajalci vidijo registrirane ponudnike posameznega rezervnega dela z njihovimi tehničnimi karakteristikami. Uporabniki kataloga se med drugim lahko seznanijo tudi s podatki o lokalnih oz. regijskih zastopnikih, kjer je posamezen izdelek mogoče naročiti. Sam program omogoča tudi nadgradnjo številnih modulov, kot so spletna trgovina, izmenjava podatkov zalog in dobavljivosti itd.

Hidria AET je vse baze podatkov pravočasno pripravila in pretekli teden prejela uradno informacijo, da je bilo delo opravljeno z odliko. Kot dobavitelj je bila namreč vključeni v mednarodni katalog dobaviteljev, kar pomeni, da so tehnično-marketinški podatki Hidrie AET usklajeni s podatkovno bazo vozil in konkurenčnih kod izdelkov, kakršno uporablja omenjeni katalog.

Ta se osvežuje ob začetku vsakega četrtletja, zato bo Hidria AET kot certificiran dobavitelj rezervnih delov v katalogu prvič objavljena v začetku prihodnjega meseca.