Hidria

Novice in dogodki

22.9.2011

Hidria prejela priznanje Zelena logistika 2011

Hidria je na konferenci Poslovna logistika, ki poteka danes v Portorožu, prejela priznanje Zelena logistika 2011. Organizatorji konference so s priznanjem nagradili prizadevanja Hidrie za varovanje okolja in uresničevanje okoljevarstvenih ciljev.

Hidria je priznanje Zelena logistika 2011 prejela za uspešno optimizacijo sistema ravnanja z odpadno embalažo. Projekt, ki so ga vodili sodelavci skupne nabave in tima HLS (Hidria Leadership System), je lani potekal na sedmih proizvodnih lokacijah Hidrie. Odpadno plastično, papirno, kartonsko ter leseno embalažo, ki je zaradi svojega volumna obremenjevala skladiščne kapacitete ter zahtevala pogoste prevzeme in odvoze, so v Hidrii z uporabo ustreznih tehnologij ter stiskanjem bistveno zmanjšali. Na ta način so zmanjšali stroške skladiščenja in odvoza odpadne embalaže, hkrati pa se je zmanjšala tudi količina škodljivih emisij v zrak, ki nastanejo pri nadaljnji obdelavi odpadkov. S projektom optimizacije ravnanja z odpadno embalažo je Hidria za več kot trikrat zmanjšala količino odvozov embalaže, emisije CO2 na letni ravni pa je znižala kar za 120 ton.