Hidria

Novice in dogodki

29.9.2011

PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV v zvezi s člankoma objavljenima v časniku Dnevnik

Hidria ostro zavrača navedbe, ki jih je avtor Matjaž Polanič zapisal v svojih člankih z naslovoma "Je Edvard Svetlik milijone EIB za razvoj porabil nenamensko?" in "Holding menedžerjev Hidrie zaradi poslov s Kordežem na pragu insolventnosti".

Hidria ostro zavrača navedbe, ki jih je avtor Matjaž Polanič zapisal v svojem prvem članku, in po katerih naj Hidria posojil SID banke ne bi uporabila za financiranje razvojnih projektov. Hidria in SID banka sta decembra 2009 sklenili pogodbi o financiranju razvojnih projektov za avtomobilsko industrijo v skupni višini 40 milijonov evrov. Do junija letos je Hidria v razvojne projekte za avtomobilsko industrijo investirala dobrih 61% vseh s strani SID banke pridobljenih posojil. Skladno s pogodbama med SID banko in Hidrio, ki določata da porabnik sredstev dvakrat letno banko obvešča o porabi le-teh, je Hidria junija letos SID banki tudi oddala doslej zadnje poročilo. Iz poročila je razvidno, da je Hidria sredstva namenila za  razvojne projekte za avtomobilsko industrijo, in sicer: razvoj sistema za hladen zagon dizelskega motorja EURO5, grelnika nafte z integriranim senzorjem temperature in nivoja vode, keramične čepne svečke in razvoj pogonskih sistemov za električno gnana vozila. Skladno z elaboratom, ki je bil že pred sklepom pogodb o financiranju razvojnih projektov s strani Hidrie oddan SID banki in tudi skladno z določili sklenjenih pogodb, je predvideno izvajanje investicij med letom 2009, ko sta bili pogodbi sklenjeni, in marcem 2013. Dejstvo, da doslej pri koriščenju pridobljenih posojil niso ugotovili nobenih nepravilnosti glede namenske porabe sredstev, potrjuje tudi SID banka, kar je v svojem članku zapisal tudi avtor Matjaž Polanič.
 
V Hidrii zavračamo tudi navedbo o financiranju prevzema nemške družbe Dr. Karl Bausch, ki je zapisana v članku Matjaža Polaniča, in navaja, da je v posojilni pogodbi, ki so jo sklenile Nova KBM in družbe iz koncerna Hidria, »posojilo v višini 12,5 milijona evrov namenjeno financiranju obratnih sredstev, torej zalog, surovin in materiala«. Hidria je z Novo KBM za financiranje prevzema omenjene nemške družbe sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu. Iz pogodbe je jasno razvidno, da je kredit namenjen izključno kreditiranju nakupa lastniškega deleža.

Hidria prav tako ostro zanika navedbo avtorja iz drugega članka, po kateri naj bi bila korporacija Hidria »na pragu insolventnosti«. Tako družba Hidria kot tudi družba H&R tekoče poravnavata vse obveznosti, tekoče odplačujeta vse kreditne obveznosti in intenzivno vlagata v razvoj, tako na področju avtomobilske industrije, kot na področju klimatizacije, ki predstavljata strateški usmeritvi korporacije Hidria. Vse to potrjujejo tudi vsakoletne finančne presoje tujih korporacij s področja avtomobilske industrije, ki Hidrio in njeno poslovanje ocenjujejo pozitivno.

Podatek, ki ga navaja avtor članka, da družba H&R po sodni poti dokazuje ničnost posojilne pogodbe z Merfinom in Gorenjsko banko, drži. Hidria je namreč vložila tožbo na podlagi pridobljenega pravnega mnenja, iz katerega izhaja, da je šlo v tem primeru za navidezni posel.