Hidria

Novice in dogodki

5.10.2011

Hidria med pobudniki Zaveze za uspešno prihodnost

Vodilni slovenski managerji, med njimi tudi predsednik poslovodnega odbora mag. Iztok Seljak, so se pretekli teden sešli na letnem kongresu Združenja Manager v Portorožu. V središču razprave tokratnega kongresa je bil gospodarski razvoj Slovenije, pri čemer je Združenje Manager sprejelo Zavezo za uspešno prihodnost in v njo zapisalo, da mora naša država do leta 2020 postati ena izmed najuspešnejših evropskih držav. Med pobudniki omenjene zaveze je tudi Hidria.

Po mnenju managerjev je za dejanski uspešen razvoj slovenskega gospodarstva poleg sprejete zaveze managerjev potrebna tudi zaveza vseh ostalih pomembnih dejavnikov odločanja v slovenski družbi. Za doseganje zastavljenih visokih ciljev pa bo potrebno marsikaj spremeniti. Da bi se Slovenija do leta 2020 vpisala med najuspešnejše evropske države, mora svoj bruto domači proizvod na prebivalca ob štiriodstotni letni gospodarski rasti s sedanjih 17.600 povečati na 25.000 evrov.

Mag. Iztok Seljak je ob tem na kongresu izpostavil, da se najprej managerji sami zavezujejo k temu, da bodo svoja podjetja vodili še uspešneje, da bodo še bistveno več vlagali v razvoj, v vse za to potrebne kompetence sodelavcev, da bodo na ta način dosegali inovativne preboje tako v novih produktih, procesih in materialih kot tudi v novih poslovnih modelih in na ta način povečali dodano vrednost in zagotovili uspešno globalno pozicioniranje slovenskih družb. O nastajajoči zavezi si bodo managerji prizadevali doseči ustrezno soglasje tudi z vsemi socialnimi partnerji in jo kot tako postaviti kot ogledalo in zavezo tudi vsem tistim, ki se bodo na prihajajočih volitvah potegovali za ključne vodilne funkcije v državi.

Poudaril je tudi nujnost bistveno učinkovitejšega delovanja tožilstva in sodišč pri ugotavljanju in sankcioniranju primerov gospodarskega kriminala. Udeleženci managerskega kongresa v Portorožu so se ob tem strinjali, da je v Sloveniji za dosego zastavljenih ciljev potrebno vzpostaviti stabilno zakonodajo, ki bo s seboj prinesla tudi stabilno sodno prakso. Ta bi zmanjšala število gospodarskih sodnih sporov in skrajšala njihovo trajanje, ki je trenutno v povprečju kar trikrat daljše kot denimo v Nemčiji.