Hidria

Novice in dogodki

6.12.2011

OŠ Idrija in Hidria nadaljujeta s projektom Kariernih klubov

Osnovna šola Idrija in korporacija Hidria že več let uspešno sodelujeta na področju poklicnega usmerjanja učencev. Na pobudo osnovne šole se je tako pred leti porodila ideja, da bi začeli z organizacijo Kariernih klubov, prek katerih bi učenci spoznavali poklicne profile, ki jih lokalno okolje in gospodarstvo potrebujeta in se na ta način za te poklice v svoji nadaljnji izobraževalni poti tudi pogosteje odločali. Projekt, v katerega je kot tretji partner vključena tudi Gimnazija Jurija Vege Idrija, je kot pomemben in koristen prepoznala tudi Hidria, ki je pristopila k sodelovanju in je že od vsega začetka pokrovitelj Kariernih klubov, s podporo projektu pa smo odločeni nadaljevati tudi v prihodnje.

Osnovna šola Idrija tako s pripravo Kariernih klubov nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu, pri čemer je zaznati povečan odziv učencev, posebej med šestošolci. Prav zaradi velikega zanimanja za obiskovanje delavnic v okviru kariernih klubov bo OŠ Idrija že v prihodnjem šolskem letu pripravila tudi nadaljevalne tečaje, ki bodo predvidoma še dodatno pripomogli k ohranjanju oz. povečevanju zanimanja za strojništvo, mehatroniko in področje obnovljivih virov energije med osnovnošolci.
 
Prav omenjeni poklicni profili so v lokalnem okolju najbolj iskani in zaželeni, česar se zavedamo tudi v Hidrii, kjer projekt Kariernih klubov že od vsega začetka finančno podpiramo, sodelovanje na tem področju pa načrtujemo ohraniti tudi v prihodnje. Da gre za uspešen projekt, so med drugim pokazale tudi doslej opravljene analize, ki so že zaznale povečan vpis na strokovne srednješolske programe, kot so mehatornika-operater, elektrotehnika, računalništvo ipd.