Hidria

Novice in dogodki

12.3.2012

Racionalna in učinkovita raba energije v javnih in zasebnih objektih

Vabimo vas, da se v sredo, 14. 03. 2012, od 12.00 do 18.00, v sejni dvorani KS Portorož udeležite brezplačnih predavanj na temo RACIONALNA IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNIH IN ZASEBNIH OBJEKTIH. Brezplačna predavanja bodo razdeljena v dva dela: prvi sklop predavanj od 12. do 15. ure bo namenjen pravnim osebam, medtem ko bo drugi sklop predavanj od 15.00 do 18.00 ure namenjen fizičnim osebam.

1. SKLOP

Učinkovita raba energije v stavbah

12:00–12:05
Pozdravni nagovor predstavnika občine Piran in predstavitev izzivov na področju trajnostne gradnje in prenove stavb v občini Piran
12:05–12:30 Zagotavljanje ugodja v bivalnih prostorih in učinkovito prezračevanje kuhinj (predavatelj Egon Venko, direktor Sistemske ponudbe Hidria, Hidria IMP Klima) 
12:30-13:00 Učinkovita priprava zraka; visoko učinkovite klimatske naprave za pripravo zraka in predstavitev projekta iz prakse z izračuni prihrankov na projektu Olimpijski bazen Kranj (predavatelj Marjan Hribljan, direktor poslovne enote Klimatec, Hidria IMP Klima) 
13:00-13:30 Koriščenje obnovljivih virov energije (PURES) -  energije sonca; termosolarni sistem za pripravo tople vode in fotovoltaični sistemi za proizvodnjo električne energije (predavatelj Matija Puš, vodja produktne skupine Obnovljivi viri energije, Hidria Inženiring) 
13:30-14:00 Servis in vzdrževanje; pomen rednega in kvalitetnega vzdrževanja za nizke obratovalne stroške in dolgo življenjsko dobo (predavatelj Brane Zabukovec, direktor poslovne enote Servis, Hidria Inženiring)

14:00–14:30

Možnost pridobivanje nepovratnih sredstev za projekte trajnostne energetike ter predstavitev novih finančnih mehanizmov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (predavatelj Rajko Leban, direktor GOLEA ) 
14:30-15:00 Energetsko upravljanje infrastrukture s programsko opremo Daljinski energetski manager (predavatelj Dejan Ferlin, ADESCO d.o.o.)
15:00-15.30
odmor za kavo in okrepčila

 

2. SKLOP

Racionalna raba energije v stavbah, obnovljivi viri energije  

15:30– 16:00 Z zamenjavo stavbnega pohištva do izboljšanja bivalnega ugodja in zmanjšanja porabe energije (predavatelj Franci Pliberšek, MIK Celje) 
16:00–16:30 Termo solarni sistemi; rešitve priprave tople sanitarne vode, pomoči dogrevanju in priprave bazenske vode (predavatelj Matija Puš, vodja produktne skupine Obnovljivi viri energije, Hidria Inženiring) 
16:30-17:00 Solarno ogrevanje; celovita rešitev ogrevanja objekta z varčno, okolju prijazno ter visokotehnološko kombinacijo solarnega sistema in toplotne črpalke (predavatelj Matija Puš, vodja produktne skupine Obnovljivi viri energije, Hidria Inženiring) 
17:00-17:30 Sončne elektrarne; odlična naložbena priložnost (predavatelj Aleksander Hatlak, direktor poslovne enote Solartec, Hidria Inženiring) 
17:30–18:00   Možni viri financiranja za izvedbo sanacije javnih in zasebnih objektov in delovanje energetsko svetovalne pisarne v Luciji (predavatelj Davorin Kravanja, predstavnik ENSVET-energetska svetovalna pisarna Piran) 

Namen predavanj je izboljšati poznavanje ustrezne zasnove in načrtovanja stavbe ter izbire ustreznih gradbenih in izolacijskih materialov, stavbnega pohištva in sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje za kvaliteto bivanja in doseganje standardov energetske učinkovitosti kot jih zahteva sprejeti Pravilnik o energetsko učinkoviti gradnji (PURES 2010).
 

Cilji predavanj:

  • S praktičnimi primeri predstaviti smiselnost pristopa k energetski sanaciji ali gradnji in prenovi objektov zaradi učinkovite rabe energije v stavbah ter praktične izzive, ki se pri tem pojavljajo pri zasnovi stavb ter uporabi materialov in sistemov. 
  • Seznaniti udeležence/ke z nastajajočimi zahtevami glede energetsko učinkovite gradnje/prenove stavb ter izkušnjami na tem področju. 
  • Predstaviti sodobne sisteme za zagotavljanje kvalitetnih energetskih storitev v stavbah, možnosti zagotavljanja vsaj minimalnega predpisanega deleža porabe energije na osnovi tehnologij rabe obnovljivih virov ter načine kako te sisteme funkcionalno in estetsko integrirati v stavbe.  
  • Predstaviti možnost pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev ali pogodbenega zagotavljanja prihrankov.  
 

Komu je brezplačno predavanje namenjeno? 

  •  predstavnikom pravnih oseb, v katerih so zaposleni in imajo zadolžitev zmanjšati energetsko potratnost objektov in s tem stroške podjetij v katerih so zaposleni ,
  •  fizičnim osebam, lastnikom objektov, ki  želijo zmanjšati energetsko potratnost objektov v katerih bivajo, pri tem pa potrebujejo nasvet ali napotek kako priti do ustreznih finančnih sredstev. 

Registracija

 
Zaradi ustrezne organizacije predavanj, predstavnike pravnih oseb vljudno prosimo, da svojo udeležbo na brezplačnem predavanju potrdite do torka, 13. 03. 2012 v službi v urada za gospodarstvo in turizem občine Piran na telef. št.: 05/ 6710-326 ali e naslovu: boris.kocevar@piran.si.
 
Vljudno vabljeni!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaradi ustrezne organizacije predavanj, predstavnike pravnih oseb vljudno prosimo, da svojo udeležbo na brezplačnem predavanju potrdite do torka, 13. 03. 2012 v službi v urada za gospodarstvo in turizem občine Piran na telef. št.: 05/ 6710-326 ali e naslovu: boris.kocevar@piran.si

Vljudno vabljeni!