Hidria

Novice in dogodki

16.10.2012

Nova družina požarnih loput s CE znakom

Hidria IMP Klima je svojo prodajno družino požarnih loput razširila z novo ponudbo požarnih loput s CE znakom.

Harmonizirana evropska zakonodaja na področju požarnih loput prinaša poenoten produktni standard, ki predpisuje uporabo CE znaka na požanih loputah po standardu SIST EN 15650:2010.


Standard podrobneje definira postopke preizkušanja in nadzora nad izdelavo požarnih loput. Pomembne novosti loput s CE znakom so: požarno testiranje po EN 1366-2 za vsako vgradno situacijo in predelno steno posebej, dodatno testiranje termičnih prožil, povečano tesnost ohišja, testiranje elektromotornih  loput na 10.000 ciklov, ugotavljanje aerodinamičnih lastnosti, itd.

Pomembna novost za uporabnike je tudi zahteva evropskega standarda,  po preizkušanju vgrajenih loput v polletnih intervalih.
 
Hidria IMP Klima je s CE znakom certificirala pet družin požarnih loput, ki so prilagojene potrebam trga in ponujajo široko možnost optimiranja.
 
Kot novost v letu 2012 sta v prodajni nabor vključeni dve novi, CE certificirani, družini požarnih loput PL-21 in PL-30. Pravokotna PL-21 pokriva velikosti 150 x 150 do 1500 x 800  mm, okrogla PL-30, pa velikosti od DN 100 do DN 500 mm. Deklarirana požarna odpornost je EI90S ali EI60S, možne pa so vgradnje v masivne stene in stropove. Izvedba novih loput je tehnično optimirana tudi na prihranke v potrebni energiji za razvod zraka po kanalski mreži.  Z novimi loputami je investitorjem in izvajalcem dana možnost stroškovne optimizacije v polni meri.
 
V najvišji rang zahtev sodijo CE certificirane lopute PL-19, 20,10. Pravokotna loputa PL-19 in okrogli loputi PL-20 ter PL-10, požarne odpornosti EI90S ali EI120S, omogočajo  vgradnjo v večino predelnih sten, vključno z lahkimi, gips-kartonskimi stenami. Kupec lahko po novem izbira razred požarne odpornosti tudi znotraj posamezne družine loput.