Hidria

Novice in dogodki

16.10.2012

Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

Obveščamo vas, da je ministrstvo za infrastrukturo in prostor 21.9. 2012 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki namenja 52 mio EUR nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo obstoječih stavb.

 

 

Več informacij o razpisu lahko najdete na spletni strani www.energetika-portal.si
 
Lokalne skupnosti so do finančnih spodbud upravičene poleg ostalih ukrepov tudi v primeru sanacije sistemov in uporabe ali vgradnje sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije.
 
Hidria je ponudnik sistemov in sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na rabi obnovljivih virih energije.
 
Projektantom nudimo tehnično sodelovanje in podporo pri projektiranju ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov  in pri projektiranju toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote za tehnologijo.
 
Kontaktna oseba za svetovanje je Egon Venko, direktor sistemske ponudbe: egon.venko@hidria.com.