Hidria

Novice in dogodki

2.10.2012

Dobri odzivi na jesenski seminar Hidriine akademije znanja

Jesenski seminar Hidriine akademije znanja, ki se je 28. septembra odvijal na Hidria Inštitutu Klima v Godoviču, je tudi tokrat naletel na dober odziv med vabljenimi projektanti, dodatno pa sta ga s svojimi predavanji obogatila gostujoča predavatelja - prof. mag. Peter Gabrijelčič, predstojnik Fakultete za arhitekturo ter g. Friderik Knez, vodja oddelka za gradbeno fiziko, ZAG.

 

Uvodno predavanje g. Gabrijelčiča »Hiša med nostalgijo preteklosti in fantazmo prihodnosti« je bilo posvečeno kritični redefiniciji osnovnega namena in oblike zgradb v preseku preteklih in prihodnjih trendov, izpostavljenih je bilo tudi nekaj posebej inovativnih rešitev iz prakse. Aktualne smernice energetsko učinkovite gradnje je predstavil g. Knez, ki je poudaril predvsem pomembnost zmanjšanja porabe energije in toplotnih izgub ob hkratni večji implementaciji obnovljivih virov energije. Dotaknil se je tudi izzivov zgradb bodočnosti, za katere naj bi bila značilna bistveno manjša poraba energije za ogrevanje, novi elementi ovoja zgradbe, aktivne / interaktivne in tudi multifunkcijske komponente ter večja vloga informacijske tehnologije. Kot študijski primer energetske optimizacije zgradbe je bila prikazana prenova pisarniških prostorov na ZAG, pri kateri je z izvedbo centralnega nadzornega sistema sodelovala tudi Hidria.

Podrobneje je prednosti centralno nadzornih sistemov na primeru pilotnega projekta ZAG predstavil g. Ivan Sambol, vodja projektov CNS, Hidria Inženiring. Kot primer projekta, kjer je bila tudi s pomočjo naprednega CNS izvedena učinkovita energetska prenova starejše zgradbe je tudi Bistra Hiša v Martjancih.

Z novostmi na področju požarne zaščite je projektante seznanil g. Srečo Klemenčič, Vodja razvoja programa Požarna zaščita. Več o novi družini Hidriinih požarnih loput po CE normativih… O standardih projektiranja čistih prostorov v industriji ter novostih programa Absolutna filtracija je spregovoril produktni vodja, g. Gregor Grudnik.

Obnovljivi viri energije so bili v ospredju ob koncu seminarja, ko je direktor Hidrie Solartec, g. Aleksander Hatlak, spregovoril o sončnih elektrarnah danes in jutri. Izzivi postavitve sončnih elektrarn so bili ponazorjeni na primeru doslej največje Hidriine reference – SE Adria Mobil v Novem mestu z nazivno močjo 1 MW, kjer je bila Hidria prisotna v vseh fazah projekta – od projektiranja, dobave opreme in izvedbe.  Kljub strogemu časovnemu okvirju je bilo zadoščeno specifičnim zahtevam, kot so: posebno lahka konstrukcija, povečana požarna varnost in zagotovitev rešitve bleščavosti zaradi bližine športnega letališča.

Za podrobnejše informacije o seminarju nas kontaktirajte na naslov klima-partners@hidria.com, preko katerega lahko tudi predlagate teme za prihodnje seminarje ali se prijavite na e-obveščanje.