Hidria

Novice in dogodki

28.2.2013

Izšla je nova številka revije Partner

V novi številki glasila podjetja Hidria IMP Klima, ki je namenjeno predvsem slovenskim projektantom, kupcem in poslovnim partnerjem, predstavljamo novosti naše ponudbe ter sistemskega pristopa k prezračevanju in ogrevanju in hlajenju različnih tipov stavb.

Med novostmi v proizvodnem programu v tokratni številki revije Partner  izpostavljamo družino požarnih loput s CE certifikatom in novejše modele ventilatorskih konvektorjev, podrobneje pa so prikazane tudi prednosti solarnega ogrevanja za individualne hiše.  

Nazorno smo poskusili predstaviti nekaj primerov iz prakse, kjer je Hidria nastopila kot ponudnik kompleksne rešitve za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje posamezne stavbe ali pa je bila razvita posebna rešitev za določen prostor ali sklop stavbe. Med takimi primeri je reprezentativni večnamenski objekt EDA center v središču Nove Gorice, kjer je bilo izveden tudi odvod dima in toplote iz podzemnih garaž. Med storitvami, ki so v središču naših razvojnih usmeritev, je tudi izvedba čistih prostorov na ključ, kot vzorčni primer je predstavljena rešitev za novo stavbo podjetja RLS merilna tehnika iz Komende. Lep primer bivalnega kompleksa z visoko ravnijo udobja ter poudarkom na energetski varčnosti so oskrbovana stanovanja v ljubljanskih Murglah, za katera je bila razvita posebna rešitev prezračevanja in ogrevanja. Pomembnost centralno nadzornih sistemov za usklajeno delovanje vseh podsistemov stavbe ter optimalno izrabo virov energije je prikazana na primeru rešitve za Bistro hišo v Martjancih.

V središče pozornosti smo postavili primer energetsko varčnega prezračevanja industrijskih hal, ki hkrati omogoča odlične delovne pogoje. Kot aktualna tema je izpostavljen še razvoj fotovoltaike v Sloveniji ter možne perspektive in načini učinkovite izrabe sončne energije.

Nova rubrika revije Partner je intervju s predstavniki naših družb v tujini – kot prvi svoj pogled na življenje in delo v tuji državi predstavlja direktor našega ukrajinskega predstavništva. Februarsko številko zaokrožajo nagovori vodstva družbe Hidria IMP Klima ter kratek pregled preteklih dogodkov.

Želimo vam veliko zadovoljstva ob prebiranju naše revije, katere tiskan izvod je možno naročiti tudi preko kontaktnega naslova klima-partners@hidria.com.
 

Revija Partner februar 2013