Hidria

Novice in dogodki

2.4.2013

Hidria AET uspešna na poti do naziva »POSLOVNO ODLIČNO PODJETJE« na evropskem nivoju

V drugi polovici leta 2011 smo v Hidrii AET ponovno obudili projekt »Hidria AET poslovno odlično podjetje«. Tokrat ta projekt poteka z roko v roki z matično družbo Hidria, ki je kot pilotni primer izbrala področje zaposlenih. Na državnem nivoju smo bili tako v lanskem letu že vključeni v ocenjevanje poslovne odličnosti, v katerem smo presegli mejo 500 točk in si s tem zagotovili »vstopnico« za potrditev poslovne odličnosti v letu 2013 na evropskem nivoju.

Gre za zahteven projekt, v katerega so vključeni domala vsi zaposleni oz. tisti, ki oblikujejo delovanje podjetja, obenem pa le-ta narekuje tudi kulturo samega podjetja. Zavedamo se namreč, da je pri za odličnost našega delovanja potrebno postaviti zdrave temelje, zlasti ko gre za medsebojne odnose med vsemi zaposlenimi. Le s takim pristopom je navadno moč doseči učinkovitost v poslovanju, celoten proces pa med zaposlenimi sproži željo po nenehnih izboljšavah.

Prav v ta namen je vodstvo Hidrie AET pripravilo strateško mapo ukrepov, za katere verjamemo, da bodo vodili do zastavljenega cilja. Nedavno smo tako že prejeli prvo potrditev, ki kaže na to, da je zastavljena smer prava. Hidria AET je namreč v letu 2012 oddala prijavo za prejem priznanja republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). V ocenjevanju smo presegli mejo 500 doseženih točk, in se s tem uvrstili med finaliste za prejem omenjenega priznanja.

Obenem smo s tem pridobili tudi mednarodno veljavni certifikat EFQM (Prepoznani v odličnosti - Recognised for Excellence), ki Hidrio AET uvršča na seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodijo v Bruslju, hkrati pa je to tudi naša vstopnica za potrditev odličnosti na evropskem nivoju v letošnjem letu (EFQM).

Novembra lani je Hidria AET pridobila tudi certifikat Excellent SME Slovenia, ki pa podeljuje GZS v sodelovanju z bonitetno hišo Coface. S pridobitvijo omenjenega certifikata se je Hidria AET zapisala med tiste družbe, ki kljub zaostrenim tržnim razmeram še vedno ostaja uspešno in zaupanja vedno podjetje, na kam smo vsekakor izjemno ponosni.