Hidria

Novice in dogodki

5.8.2013

Nova družina PL-19 Ex požarnih loput za eksplozivno okolje s CE znakom

Pravokotne požarne lopute PL-19 so sedaj na voljo tudi z ATEX certifikatom po direktivi 94/9 ES v skladu z EN 13463-1: 2009. Požarne lopute PL-19 imajo tudi CE certifikat za požarno varnost skladu z EN 15650:2010, tako je v enem izdelku združeno zadnje stanje tehnike in predpisov.

 

Nova družina PL-19 Ex prinaša nekaj novosti; za cenovno učinkovitost je namenjena izvedba z Ex zaščito samo znotraj prezračevalnega kanala, ki je na voljo z unikatnim ročnim pogonom ali elektromotornim pogonom, z galvansko tokovno bariero za termo tipalo. Prav tako so na voljo tudi izvedbe s kompletno, notranjo in zunanjo Ex zaščito z različnimi elektromotornimi pogoni  v dveh cenovnih razredih - kupci lahko tako izbirajo in prilagajajo izvedbo glede na dejanske zahteve Ex cone.
 
S stališča požarne odpornosti je PL-19 Ex na voljo v razredu EI 120S ali EI 90S, dimenzije od 150 x 150 mm do 1500 x 800 mm, v rastru po 50 mm, dolžina 400 mm. Po naročilu je možna prilagoditev posebnim dimenzijam ali na okrogle kanale.
 

Tehnični katalog PL-19 ex ...