Hidria

Novice in dogodki

27.1.2014

V Spodnji Idriji potekalo srečanje vodstev Hidriinih družb

V petek, 24. januarja, je v prostorih Hidria Inštituta za materiale in tehnologije potekalo redno srečanje vodstev družb korporacije Hidria, katerega namen je bil pregled rezultatov poslovanja za leto 2013 in napoved za prvo letošnje polletje.

Srečanje se je pričelo z ogledom novih prostorov oz. laboratorijev Hidrie Movent in nadaljevalo z nagovorom predsednika upravnega odbora g. Edvarda Svetlika ter predsednika poslovodnega odbora g. Iztoka Seljaka.

Temu je sledil pregled rezultatov poslovanja  družb Hidrie. Rezultate za leto 2013 in napoved za prvo polletje 2014 so predstavili glavni direktor Hidrie Rotomatika Dušan Lapanje, direktor Hidrie AET za prodajo in razvoj Rudi Kragelj in glavni direktor Hidria IMP Klima Vojko Sedej.

V nadaljevanje je Gašper Svetlik, podpredsednik za korporativne finance in upravljanje s tveganji, predstavil načrt finančnega prestrukturiranja.

Sodelavci Frane Koren , Branko Kutin in Edi Tratnik so udeležencem predstavili vtise iz Japonske na temo World Class Manufacturing – Proizvodnja na svetovnem trgu.

Srečanje vodstev družb je s predavanjem o pomenu etike za uspešno gospodarstvo sklenil prof. dr. Miro Cerar, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem predavanju je se je navezal predvsem na aktualno stanje v družbi in izpostavil pomen splošno priznanih moralnih in etičnih vrednot, ki izjemno vlogo igrajo prav na vseh področjih življenja in delovanja posameznika, pri čemer gospodarstvo ni nikakršna izjema.