Hidria

Novice in dogodki

4.3.2014

HLS in »vitka proizvodnja«

Minuli konec tedna je v prostorih Hidriinega Inštituta za materiale in tehnologije potekala 5. Lean delavnica za širše vodstvo Hidrie. Udeleženci delavnice so v prvem delu pregledali ključne projekte izboljšav po programih. V nadaljevanju pa so se posvetili vprašanju: Kako s spremembami načina vodenja stalno podpirati izboljševanje.

Vodstvo korporacije Hidria je že leta 2008 podpisalo zavezo, s katero se zavezuje k stalnemu izboljševanju sistema vodenja Hidrie, poimenovanem HLS (Hidria Leadership System). Zavezani smo k stalnemu razvoju in izboljševanju našega dela in poslovanja ter zadovoljstva vseh posameznikov, povezanih s korporacijo: lastnikov, zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in družbenega okolja. Za izboljševanje sistema vodenja in našega poslovanja med drugim uvajamo tudi principe »vitke proizvodnje« (Lean Manufacturing).

»Vitka proizvodnja« je skupno ime za vse pristope odpravljanja izgub in stroškov za doseganje večje učinkovitosti naših procesov. Posledično to pomeni doseganje večje konkurenčnosti na globalnem trgu. Z uporabo principov, metod in orodij vitke proizvodnje izboljšujemo procese, kakovost, učinkovitost in uspešnost poslovanja ter postavimo osnovo za trajnostni napredek. Vitka proizvodnja zahteva aktivno sodelovanje vseh vodij, da pomagajo zaposlenim odkriti vzroke za probleme, ki nastajajo pri vsakdanjem delu, in jih odpravljati.

Čeprav govorimo o »vitki proizvodnji«, to ne pomeni samo direktno proizvodnjo, temveč prav vse procese v podjetju – od vodenja, razvoja, prodaje itd., pa vse do odpreme izdelkov našim kupcem.