Hidria

Novice in dogodki

13.3.2014

Karierni klub 2014

V sredo, 12. 3. 2014, je v Hidrii IMP Klima potekala delavnica Kariernega kluba, zadnja v nizu za šolsko leto 2013/2014. Projekt, ki v slovenskem prostoru predstavlja vzorčni primer, je namenjen posredovanju ključnih informacij in izkušenj, s pomočjo katerih lahko osnovnošolci premišljeno sprejmejo svojo prvo poklicno odločitev.

Osnovna šola Idrija in korporacija Hidria že več let uspešno sodelujeta na področju poklicnega usmerjanja učencev od šestega do devetega razreda. V okviru projekta, v katerega je poleg OŠ Idrija vključena tudi GJV Idrija ter družbi Hidria Rotomatika in Hidria IMP Klima, smo v letošnjem šolskem letu pripravili tri delavnice.

Prva delavnica, pod mentorstvom Darka Vidiča, je potekala januarja v Hidriinem Inštitutu za materiale in tehnologije. V teoretičnem delu so se učenci seznanili z vprašanjem kaj so meritve, zakaj merimo, z izdelavo dokumentacije ter s pregledom in branjem dokumentacije. V praktičnem delu so učenci opravili meritev z mikrometrom, kljunastim merilom in preciznim mikrometrom, primerjali  meritve iste dimenzije, izmerjene z različnimi tipi meril, ter izvedli meritev na gredi po dokumentaciji z naštetimi merili.

Na drugi delavnici, ki jo je vodil Miha Pečkaj, so bile učencem najprej teoretično predstavljene nekatere možnosti za merjenje temperature navitij elektromotorjev, fizikalno delovanje in sestava termočlenov ter delovanje termičnega stikala. Sledil je še praktični del, v katerem so učenci preko termičnega stikala povezali porabnik na vir napajanja in pri tem opazovati, kako termično stikalo izklopi porabnik, ko temperatura porabnika doseže temperaturo izklopa termičnega stikala.

Na sredini delavnici, ki sta jo vodila Marko Rupnik in Iztok Mivšek, so si osnovnošolci najprej ogledali proces proizvodnje od vhoda materiala do izhoda končnih izdelkov ter spoznali tehnologijo globokega vleka in z njo izdelali svečnike.

Karierni klubi se je tudi letos izkazali kot odlična oblika sodelovanja Hidrie z mladimi, saj z aktivno vključitvijo in samostojno izdelavo izdelkov spodbujajo zanimanje osnovnošolcev za tehnične poklice.