Hidria

Novice in dogodki

3.6.2014

OŠ Idrija in Hidria uspešno izpeljali raziskovalni tabor na Medvedjem Brdu

V času od 23. do 26. maja je Osnovna šola Idrija v sodelovanju s korporacijo Hidria organizirala že tradicionalni raziskovalni tabor v CŠOD na Medvedjem Brdu. Tabora se je udeležilo 31 učencev 5. in 6. razredov, ki jih zanimajo raznovrstna znanja.

Namen projekta, ki ga finančno podpira tudi korporacija Hidria,  je obogatiti vzgojno-izobraževalno delo izven šole ter na ustvarjalen in raziskovalen način poglabljati in širiti naravoslovno-tehnično ter družboslovno znanje, predvsem pa prispevati k celostnemu osebnostnemu razvoju učencev.  

V okviru raziskovalnega tabora so potekale različne delavnice. Na kemijski delavnici s temo ˝Čistost v avtomobilski industriji˝ sta z osnovnošolci sodelovali sodelavki Hidrie Rotomatika dr. Ines Mohorič ter Barbara Lukan.

Raziskovalni tabor je bil kreativno naravnan, učenci pa so bili izjemno motivirani za praktično in ustvarjalno delo. Delovna klima je bila sproščena, motivacija večja. Znanje pridobljeno na tak način pa je prav gotovo trajnejše.