Hidria

Novice in dogodki

3.9.2014

Hidria sofinancirala nakup nove računalniške opreme za idrijsko gimnazijo

V Hidrii se zavedamo pomena sodelovanja šolstva in gospodarstva, saj je zagotavljanje dobro izobraženih bodočih mladih kadrov ključnega pomena za našo prihodnost. Ti bodo kot strokovnjaki na svojih področjih sodelovali s podjetji v procesih in iskali inovativne rešitve za dvig konkurenčnosti, kar je vsekakor bistveno tudi za Hidrio. Prav zato smo se v Hidrii v začetku letošnjega šolskega leta odločili, da programu strojni tehnik, ki poteka v okviru Gimnazije Jurija Vege v Idriji, financiramo nakup šestih računalnikov.

Nova računalniške oprema, ki bo nadomestila starejšo in jo bodo dijaki s pridom uporabil tekom izobraževalnega procesa, bo namenjena zlasti izvajanju predmeta konstruiranje.

Ob zavedanju pomembnosti izobraževalnega programa strojništva na vseh nivojih, se v Hidrii z neposrednimi naložbami v okolja, v katerih delujejo Hidriina podjetja, tudi sicer vključujemo v širše družbeno in poslovno življenje. Tako smo že sredi junija ob 50-letnici Gimnazije Tolmin slednji omogočili nakup štirih interaktivnih tabel, ki s kombinacijo vseh sodobnih medijev v pouk vnašajo mnoge nove možnosti. Tokrat pa smo na pomoč priskočili Gimnaziji Jurija Vege v Idriji, s katero tudi sicer sodelujemo v okviru različnih projektov. Na tem mestu zagotovo velja omeniti Karierne klube, ki dodatno prispevajo k povezovanju šolstva in gospodarstva. V sklopu Kariernih klubov in drugih projektov bodo tekom šolskega leta organizirani tako obiski profesorjev kot dijakov, ki bodo lahko pobližje spoznali delovanje korporacije Hidria.

Kot je ob tem poudaril predsednik poslovodnega odbora in izvršni direktor Hidrie, mag. Iztok Seljak, se Hidria zaveda strateškega pomena sodelovanja z izobraževalnimi inštitucijami. Usposobljeni, kreativni in inovativni kadri so po njegovih besedah predpogoj Hidriine uspešne prihodnosti. Prav spričo teh dejstev pa je, tako Seljak, Hidria v okviru širšega sodelovanja z GJVI sofinancirala nakup nove računalniške opreme za sodobno dizajniranje.

Ravnatelj idrijske gimnazije Borut Hvalec je ob tem še povedal, da imajo na šoli kar nekaj računalniške opreme, da pa v zadnjem času država za posodabljanje in izpopolnjevanje te opreme, ki je sicer predpogoj za dobro delo, obenem pa hitro zastara, ne namenja praktično nobenih sredstev več. »Prav zato smo zelo veseli, da z donacijami, kakršno smo tokrat prejeli s strani Hidrie, lahko ohranjamo visoko kakovost opreme in s tem tudi visoko kakovost našega dela,« je še poudaril Hvalec.