Hidria

Novice in dogodki

17.12.2014

Osredotočen in okrepljen poslovodni odbor Hidrie

Zaokroža se prva, ključna faza dogovora s partnerskimi bankami, ki potrjuje naš ambiciozni načrt, da v prihodnjih petih letih našo prodajo postopoma povečamo na 350 milijonov evrov. S ciljem uresničitve zastavljene profitabilne rasti smo prenovili in osvežili vodenje korporacije.

V osredotočenem in okrepljenem poslovodnem odboru Hidrie bo tako:

Iztok Seljak poleg dosedanjega vodenja odgovoren za korporativno strategijo, inovacije, prodajo, marketing  in PR ter za družbo Hidria IMP Klima.

Gašper Svetlik za korporativne finance, kontroling in računovodstvo, subvencije, upravljanje s tveganji in pravne zadeve.

Dušan Lapajne za korporativne informacijske tehnologije, logistiko, nabavo, kakovost, varnostno politiko in varstvo okolja ter poslovne enote Hidria Alutec, Hidria Movent in Hidria Mototec ter družbo Hidria Rotomatika.

Boštjan Bratuš za korporativni razvoj, tehnologijo, združitve in prevzeme, kadre, intelektualno lastnino in tehnološke centre ter poslovne enote Hidria Lamec in Hidria Dieseltec ter družbi Hidria AET in Hidria Bausch.

Christof Droste za korporativno operativno odličnost, prestrukturiranje, proizvodnjo in HLS procese ter Tomos.

V skladu z našo vizijo in strategijo smo občutno okrepili prisotnost na sicer zahtevnem avtomobilskem trgu, s čimer potrjujemo naše velike sposobnosti in domet. Proces uspešnega prestrukturiranja poteka tudi na področju klimatizacije. Z vzporednim poslovnim in finančnim prestrukturiranjem bomo tako v prihodnje postopoma povsem stabilizirali in normalizirali tudi naše finančne pozicije.