Hidria

Novice in dogodki

9.1.2015

Hidria vstopa v leto 2015 s stabilnostjo in profitabilno rastjo

Hidria je leto 2014 zaključila s stabilno prodajo in pozitivnim rezultatom. V teku leta je sklenila pomembne nove dogovore z največjimi igralci v avtomobilski industriji, kot so Audi, BMW, PSA Peugeot Citroen in John Deere ter na industrijskem segmentu, kjer še posebej krepimo sodelovanje z danskim Grundfosom.

​Vzporedno uspešno zaključujemo dogovore s partnerskimi bankami za finančno in poslovno prestrukturiranje družbe, kar nam bo omogočilo profitabilno rast in nove prebojne inovacije.

Odločeni smo uresničiti  strategijo razvoja 2015 – 2018, s katero si je korporacija zastavila ambiciozen, a uresničljiv načrt: prihodke družbe do leta 2018 povečati iz 260 milijonov evrov na 350 milijonov evrov. Ključen del strategije razvoja 2015–2018 je osredotočanje in krepitev na  avtomobilsko divizijo in industrijsko tehniko. Ob tem bomo ostalo poslovno nepotrebno premoženje postopoma odprodali.

Skladno s to usmeritvijo je Hidria pravkar prodala podjetje GIF s sedežem v Freiburgu v Nemčiji in njegovo podružnico v Pragi na Češkem. GIF je bil del korporacije Hidria od leta 2006 in je eden vodilnih proizvajalcev aktivnih  stropov za profesionalne kuhinje v Evropi in svetu. Glede na to, da ta dejavnost ni več del naše razvojne strategije, je korporacija GIF prodala dolgoletnemu vodstvu tega nemškega podjetja in si tako omogočila osredotočanje in rast predvsem v ključnem programu avtomobilske divizije.