Hidria

Novice in dogodki

4.5.2015

Uspešno zaključen projekt DO4TWO

Z mesecem aprilom smo v Hidrii uspešno zaključili projekt DO4TWO, ki je potekal v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka in je bil namenjen iskanju novih rešitev na področju konstrukcije in proizvodne tehnologije elektromotorjev za dva specifična izdelka – motor za črpalko ter motor za oljni gorilec.

Na omenjenem projektu sta vzporedno delali dve ekipi, pri čemer je bila ena sestavljena iz strokovnjakov Hidrie, ki niso neposredno vključeni v delo na obeh izbranih motorjih, v drugi pa so bili pod mentorstvom prof. Krištofa Debeljaka vključeni dijaki četrtega letnika Šolskega centra Škofja Loka.

Obe ekipi sta samostojno analizirali oba elektromotorja in v  procesu inoviranja našli nekaj povsem novih rešitev, ki jih bodo proučili tako proizvodni tehnologi  kot člani tima, ki redno delajo na obeh projektih.

S strani Hidriinih sodelavcev  je bilo skupno podanih 9 predlogov za izboljšave na motorju za črpalko in 17 različnih predlogov za izboljšave na motorju za oljni gorilec. Večina predlogov je podana v smislu zniževanja  materialnih stroškov posamičnih komponent motorja (cenejši dobavitelji, zmanjšani volumni odlitkov, zmanjšanje števila pritrdilnih vijakov, morebitna uvedba kovičenja, izboljšanja hlajenja …), nekaj pa je tudi takšnih, ki bi zahtevali korenite spremembe v tehnologiji. Za kar nekaj predlogov, za katere vidimo možnost hitre vpeljave, je bilo že dano povpraševanja  po cenah v našo nabavno službo.

Ekipa  štirih srednješolcev iz Škofje Loke je pri motorju za črpalko predlagala optimizacijo odlitkov (manjši volumen) ter uvedbo avtomatskega izpihovanja ostružkov, ki sedaj poteka ročno. Slednje bi bilo z manjšim posegom na stroju  možno uvesti dokaj hitro. Predlagali so tudi vpeljavo industrijskega vida za kontrolo dimenzij in prisotnost ostružkov.

Uspešno izpeljan projekt je potrdil smiselnost tovrstnega sodelovanja in predstavlja lepo popotnico nadaljnjim skupnim projektom, tudi s Šolskim centrom Škofja Loka.