Hidria

Novice in dogodki

13.5.2015

Prodajna konferenca

V tednu od 11.–13. 5. 2015 je v Spodnji Idriji poteka tretja mednarodna prodajna konferenca poslovne enote Hidria Movent. Ob tej priložnosti smo širšemu krogu sodelavcev in poslovnih partnerjev predstavili trenutne prodajne aktivnosti poslovne enote ter načrte za prihodnost.

Na konferenci, na kateri so sodelovali predstavniki nemškega, italijanskega, švedskega, španskega, angleškega, ameriškega in izraelskega trga, smo poseben poudarek namenili novima družinama EC ventilatorjev HEC 10 in HEC 14 ter iskanju priložnosti za uspešen prodor na nova tržišča z omenjenimi rešitvami. Za udeležence se je pripravil ogled laboratorijev in proizvodnje ter predstavitev najnovejše ErP direktive, ki proizvajalcem električnih strojev nalaga večjo energetsko učinkovitost. Prodajno konferenco se je izkoristilo tudi za predstavitev aktualnih prodajno-marketinških aktivnosti ter spodbuditev vseh k čim večji angažiranosti na tem področju. Agenti, predstavniki in distributerji pa so podali najaktualnejše podatke s tržišč, izpostavili trenutne prednosti Hidrie ter podali svoje videnje možnih izboljšav.