Hidria

Novice in dogodki

29.5.2015

Krepimo avtomobilsko in industrijsko divizijo

V Hidri uspešno utrjujemo avtomobilsko in industrijsko divizijo korporacije. Poleg poslovanja nad načrti v l. 2014 in v 1. kvartalu 2015 svojo rast in denarni tok krepimo tudi z uspešnim iskanjem novih strateških partnerjev. Tako smo celotno lastništvo v IMP Klimi prenesli na švedsko multinacionalko Lindab. S tem v Hidrii zagotavljamo profitabilno rast svojima ključnima segmentoma, avtomobilski in industrijski diviziji, IMP Klima pa bo s prenosom vključena v Skupino Lindab. S tem v Hidrii delno spreminjamo tudi svojo strateško usmeritev – z večjim poudarkom na avtomobilskem in industrijskem segmentu, medtem ko se iz proizvodnje sistemskih rešitev v klimatizaciji umikamo.

Švedski Lindab je globalno uveljavljeni načrtovalec, razvijalec, proizvajalec in distributer sistemov za poenostavitev gradenj ter prezračevanje prostorov. Njihove proizvode in rešitve odlikuje visoka kakovost, enostavnost montaže in energetska učinkovitost. Korporacija posluje v 32 državah, ima 4.900 zaposlenih, v letu 2014 pa je ustvarila 738 milijonov evrov prihodkov, zlasti v segmentu, kjer deluje tudi Hidria IMP Klima. Med Lindabom in IMP Klimo gre za izjemno kompatibilnost dopolnjevanja in nadgradnje proizvodnega programa in tržne prisotnosti. Skupina IMP Klima, ki je v letu 2014 realizirala 30 milijonov evrov prodaje, bo s svojimi rešitvami ter visoko usposobljenimi in zanesljivimi zaposlenimi pomembno okrepila produktni portfelj Lindaba in istočasno pridobila dostop do tistih Lindabovih produktov, s katerimi na svojih tržiščih danes še ne razpolaga. Prav tako je skupina IMP Klima v obdobju zadnjih devetih mesecev zagotovila pomembne nove posle, ki so pripomogli k pozitivnemu rezultatu poslovanja. Istočasno bo skupina IMP Klima s svojo mrežo, močnimi deleži v Severovzhodni in Jugovzhodni Evropi ter kakovostnim in inovativnim kadrom bistveno pripomogla k Lindabovemu poslovanju. V Hidrii s predajo skupine IMP Klima strateškemu partnerju Lindabu, poleg pomembne razdolžitve, nad sicer zastavljenimi načrti, vzporedno zagotavljamo pomemben vir sredstev za velike investicije v avtomobilski del korporacije. V zgolj prvih mesecih letošnjega leta smo podpisali za več kot 300 milijonov evrov pogodb z največjimi avtomobilskimi in motociklističnimi družbami na svetu, kot so Volkswagen, Audi, Porsche, PSA Peugeot Citroen, BMW, Ducati in drugi. Korporacija pa se krepi tudi na industrijskem segmentu, kjer izstopa sodelovanje z danskim Grundfosom in nemškim Bitzerjem. Leto 2014 smo sicer zaključili z 245 milijonov evrov prihodkov in operativnim bruto dobičkom (EBITDA) na ravni 23,5 milijona evrov. Za leto 2015 načrtujemo stabilno prodajo in predvsem rast EBITDA, kar bo še okrepilo stabilnost korporacije, ki bo v prihodnjih petih letih v razvoj vložila preko 80 milijonov evrov.