Hidria

Novice in dogodki

21.8.2015

Varnosti in zdravju pri delu namenjamo posebno pozornost

Že vrsto let dajemo pomemben poudarek promociji in zavedanju pomena zdravja in varnosti zaposlenih na delovnem mestu. Vodstvo se zato na tem področju nenehno izobražuje saj se zaveda, da so zdravi in zadovoljni zaposleni pogoj za doseganje zastavljenih ciljev Hidrie, ki v svojem segmentu prevzema vodilno vlogo v avtomobilski industriji.

V ta namen smo gostili direktorico Zdravstvenega doma Idrija Urško Močnik in specialista medicine dela, prometa in športa Bojana Pelhana.

»Naložba v promocijo zdravja ni strošek temveč naložba v vaše podjetje,« je bil stavek, ki ga vodstvu poudarila direktorica Zdravstvenega doma Idrija Urška Močnik. Ta je zbrane seznanila s pomenom in načinom vodenja programov promocije zdravja na delovnem mestu. Pooblaščeni izvajalec medicine dela in specialist medicine dela, prometa in športa ter primarij Bojan Pelhan pa je predstavil pristop sodelovanja delodajalca pri poklicni rehabilitaciji in aktivnem vodenju bolniškega staleža ter invalidnosti. Hidria te aktivnosti  v zadnjih letih že izvaja, predvsem na nivoju individualnih obravnav v invalidskih postopkih in težjih zdravstvenih omejitvah. Da bi sodelujoči od predavanj odnesli kar se da veliko, so v aktivni razpravi iskali tudi konstruktivne ideje in rešitve, s katerimi bomo v bodoče skušali obvladovati posledice trenda staranja zaposlenih in njihove zdravstvene problematike.

V skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih že vrsto let vlagamo v izboljšanje pogojev dela in ergonomična delovna mesta. Prav tako izvajamo številne preventivne dejavnosti, ki med zaposlenimi dvigujejo stopnjo zavedanja o pomembnosti zdravja in varnosti pri delu. Prirejamo izobraževalne delavnice in predavanja na temo zdravega načina življenja (zadnji v nizu tovrstnih izobraževanj sta bili delavnici »Zdrava prehrana« in »Ergonomija na delovnem mestu«), organiziramo vsakoletno cepljenje proti virusu gripe ter sponzoriramo športne aktivnosti, kot sta kolesarski Maraton Franja in tekaški Maraton Ljubljana.

Seveda pa se zavedamo, da je promocija zdravja na delovnem mestu mnogo več kot le to. Kljub dejstvu, da  zdravo in varno delovno okolje ostaja naš skupni glavni cilj, gre tudi in predvsem za spremembo miselnosti, pri kateri ni vse usmerjeno v bolezen temveč v zdravje. Vse to pa zahteva skupni napor delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in blaginje ljudi na delovnem mestu.