Hidria

Novice in dogodki

10.9.2015

Nadgrajujemo model inoviranja – Inovativnost 3.0

V Hidrii tudi po prejemu številnih nagrad želimo ohraniti vodilno mesto na področju inovativnosti na nacionalnem ter globalnem nivoju. Tako razvijamo nadgrajen model inovativnosti ter promoviranja inovacijske kulture v podjetju, poimenovan Inovativnost 3.0.

Zakaj inovativnost 3.0? Gre za tretjo stopnjo v razvoju Hidriine inovacijske kulture. S prvim modelom smo v Hidrii že pred več kot 10 leti kot eno izmed prvih večjih slovenskih podjetij začeli svoje zaposlene aktivno ozaveščati o inovativnosti in se povezovati s številnimi partnerji. V naslednjem obdobju smo intenzivirali aktivnosti ter razvili številna orodja, ki so v uporabi še danes (5 minut za izboljšavo, Hidria Leadership System, Hidria Technology Roadmap, One Point Lesson, Leonardo) ter dosegli odličen in prepoznaven rezultat s prejemom prestižne nagrade za najinovativnejše evropsko podjetje, European Business Award.

Ocenjujemo, da je dozorel čas za nov korak in začetek oblikovanja modela Inovativnost 3.0. Vedno večji pritiski na trgih ter mednarodna konkurenca nas namreč spodbuja k neprestanemu napredku in odkrivanju izjemnih potencialov naših zaposlenih. Želimo, da inovativnost postane naša stalnica.

Ker inovativnosti ne enačimo s prisotnostjo na vsakoletnem Inovacijskem forumu Hidrie, smo se odločili, da enkratni dogodek nadomestimo z novo Hidriino paradigmo, s katero bomo zaposlene še bolj spodbujali k udejanjanju inovativnih idej skozi vse leto. Pripravili bomo odprt natečaj za prijavo inovacij, ki bo omogočal zaposlenim, da po lastni presoji kadarkoli predstavijo svoj inovativni dosežek, ta koncept pa bomo še nadgradili z izvedbo številnih delavnic, na katerih bomo oblikovali nove poslovne modele po različnih področjih, izboljšali sistem nagrajevanja inovativnosti zaposlenih, razširili model LEONARDO na prodajni del, gradili nova partnerstva ter na podlagi vaših pobud skupaj iskali nove pristope k razvoju modela Inovativnost 3.0.

O podrobnostih uvedbe, delovanja in rezultatih nadgrajenega Hidriinega modela Inovativnost 3.0. vam bomo intenzivno sporočali  v prihodnjem obdobju. Predvsem pa si želimo tudi vaših pobud ter idej, kako inovativnost v Hidrii spodbujati, udejanjati ter tudi živeti.