Hidria

Novice in dogodki

10.11.2015

HIDRIA AET »Okolju prijazno podjetje«

Na Okoljskem srečanju 2015, ki ga v sodelovanju s partnerji prireja časnik Finance, je HIDRIA AET v kategoriji Okolju prijazno podjetje prejela nagrado.

Zapisano vrednoto odgovornosti do okolja dokazujemo s svojim delovanjem v smislu zmanjševanja rabe energije in surovin ter zmanjševanjem obremenjevanja okolja. Nagrada nam daje potrditev, da je naša usmeritev pravilna.

V zadnjih letih smo veliko moči usmerili v boljše ločevanje odpadkov na izvoru  nastanka, kar se glede na leto 2011 odraža v kar 80 % zmanjšanju količine mešanih komunalnih odpadkov. Z najemom stiskalnice za karton in folijo smo zmanjšali število odvozov odpadne embalaže ter volumsko z balami kartona in folije pridobili na prostoru. Z vgradnjo rekuperatorja odpadne energije iz kompresorjev smo učinkovito znižali porabo električne energije za ogrevanje sanitarne vode ter za ogrevanje objektov. Z zaprtim sistemom tehnološke hladilne vode v hali D smo znižali porabo vode, ob prenovi hale A so bila enojna okna zamenjana z izolativnimi, fluo sijalke se je za osvetlitev delovnih mest zamenjalo z varčnimi LED svetilkami, ki imajo kar petkrat daljšo življenjsko dobo.

Od leta 2005 pripravljamo Okoljsko poročilo, v katerem obveščamo širšo javnost o našem delovanju in naših prizadevanjih za ohranitev narave in naravnih virov.

Navedenih je le nekaj najpomembnejših okoljskih projektov, ki so prepričali komisijo, da nam je kot letošnjemu zmagovalcu natečaja podelila nagrado Okolju prijazno podjetje.