Hidria

Projekti in reference

Sončna elektrarna na posestvu Movia

Med najbolj atraktivne Hidriine sončne elektrarne zagotovo spada elektrarna v sklopu znanega vinogradniškega posestva Movia v Goriških Brdih, ki ponazarja, kako harmoničen je lahko spoj zelenega okolja z napredno solarno tehnologijo.

Pri Hidrii smo se z veseljem odzvali na idejo družine Kristančič da se ob prehodu na okolju prijazno pridobivanje električne energije nadgradi tudi zunanji videz posestva, ki se ponaša z več kot dvestoletno vinarsko tradicijo. Razgibano, vendar že dotrajano streho turističnega objekta je tako nadomestilo 116 visokokakovostnih fotonapetostnih modulov s skupno površino 174 m2, ki se nevpadljivo umeščajo med zeleneče vinograde, hkrati pa zelo učinkovito izkoriščajo energijo sonca.

Nazivna moč elektrarne znaša 23,3 kWp in bo na letnem nivoju proizvedla 24 MWh električne energije, kar približno ustreza letni porabi treh individualnih stanovanjskih objektov. Poleg ekološkega vidika je torej izredno pomemben tudi gospodarski vidik, saj se pri vinarjih v obdobju po trgatvi zaradi kontrole procesa predelave in intenzivnega ohlajanja vina poraba električne energije skokovito poveča.

Sledenje dejansko proizvedeni količini energije v prvih mesecih obratovanja elektrarne je pokazalo, da je informativni izračun planirane proizvodnje elektrike zanesljiv, kar potrjuje, da se bo investicija v fotonapetostne module povrnila v časovnem obdobju, kot so ga ob postavitvi elektrarne predvideli strokovnjaki družbe Hidria Inženiring.