Hidria

Projekti in reference

Idealni pogoji za koriščenje sončne energije v Sečovljah

Lep primer uporabe Hidriinih termosolarnih sistemov je novogradnja, ki se nahaja na robu krajinskega parka Sečoveljske soline. Lokacija je zelo izpostavljena sončnemu sevanju, hkrati pa hrib v ozadju nudi zaščito pred burjo. Zaradi odličnih naravnih danosti in dejstva, da je hiša novogradnja, grajena po nizkoenergijskem standardu, je bila odločitev za koriščenje energije sonca zelo lahka.

Gre za montažno hišo, ki ima zaradi standarda, po katerem je grajena, predpisano debelino izolacije sten, strehe in tal. Prav tako je vgrajeno stavbno pohištvo (okna, vrata), ki je energijsko varčno, dodatno pa je na zunanji strani možnost senčenja, da preprečimo toplotne dobitke skozi steklene površine v poletnih mesecih. Vgrajen je sistem nizkotemperaturnega ogrevanja (talno ogrevanje), ki je zelo primerno za uporabo v kombinaciji s termosolarnim sistemom, saj potrebuje za svoje delovanje – pokrivanje potreb po toploti, nižjo temperaturo dvižnega voda, kar pa sovpada z zbrano energijo sonca v obdobju, ko le-te potrebujemo največ – spomladi, pozimi in jeseni – v ogrevalni sezoni.
 
Termosolarni sistem je bil dimenzioniran glede na pojektne zahteve pokrivanja toplotnih potreb hiše – temu ustrezna je velikost polja sprejemnikov sončne energije ter zalogovnika toplote, kot dveh najbolj ključnih komponent ogrevalnega sistema. Izvedena je bila tudi simulacija delovanja sistema. Z vhodnimi podatki o hiši, kot so toplotne potrebe za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, toplotne izgube in dobitki skozi ovoj hiše, število uporabnikov tople sanitarne vode in lokacija, pridobimo osnovna izhodišča dimenzioniranja, kjer lahko dobimo predvidene podatke o prihrankih, deležu zbrane energije s termo solarnim sistemom, deležu pokrivanja potreb po toploti v hiši s termosolarnim sistemom, potrebno dogrevanje. 
 
Predlagana je bila rešitev z 10 visoko selektivnimi ploščatimi sprejemniki sončne energije skupne aktivne površine 18,4 m2 in 14,14 kW vgrajene nazivne toplotne moči, ki zaradi metaliziranega selektivnega nanosa na absorberju sprejemnika sončne energije omogočajo koriščenje tudi dela difuzne svetlobe, ter tako povečajo izkoristek sistema. Sprejemniki sončne energije so nameščeni na strehi objekta, obrnjeni protu jugu, z naklonsko nosilno konstrukcijo, ki zagotavlja optimalno postavitev predvsem v obdobju ogrevalne sezone in zmanjšuje možnost pregrevanja sistema v poletnih mesecih.
 
Sprejemniki sončne energije so povezani na dva sistemska zalogovnika toplote, ki s tehniko temperaturnega slojenja toplote po višini omogočata optimalno shranjevanje zbrane toplote in hkrati zagotavljata dobavo potrebne energije za segrevanje tople sanitarne vode ali dogrevanje hiše. Skupni volumen zalogovnikov toplote je 1600 litrov. Topla sanitarna voda se pripravlja preko modula pretočne priprave tople sanitarne vode. To pomeni, da sproti pripravimo le toliko vode, kot je potrebno in lahko zagotovimo bolj svežo vodo, hkrati pa se izognemo možnosti pojava bakterije legionela (ni večjih količin stoječe mlačne vode).
 
Vse skupaj pomeni, da je na letnem nivoju s termosolarnim sistemom zbranih 7,46 MWh toplote, kar predstavlja 68,6% pokrivanje potreb po toploti v hiši s solarnim sistemom. Prihranek električne energije znaša 8.775,8 kWh letno, izpust toplogrednih emisij v okolje pa je na letni ravni manjši za 5.844,68 kg.