Hidria

Projekti in reference

Celovita energetska sanacija: Dom starejših občanov Črnomelj

Hidria je z energetsko učinkovitimi rešitvami sodelovala pri celoviti energetski sanaciji Doma starejših občanov v Črnomlju, in sicer v drugi fazi projekta, pri katerem je bila predvidena optimizacija strojnih instalacij oz. zagotovitev večje varčnosti pri prezračevanju in ogrevanju objekta. Za tekoče spremljanje porabe oz. izračunavanje načrtovanih prihrankov je Hidria Inženiring izvedel tudi sistem za energetski monitoring, saj naj bi bili po zahtevah investitorja učinki večjega varčevanja energije izkazani do leta 2015, to je najpozneje dve leti po izvedeni sanaciji.

Predhodno je bila v prvi fazi energetske sanacije doma, ki je bil zgrajen v poznih 80. letih, izvedena prenova celotne fasade, zamenjava stavbnega pohištva ter dodatna izolacija stropa na podstrešju.
 
 
Občutne prihranke energije pri prezračevanju kuhinjskih prostorov ter bistveno boljše delovne pogoje zagotavlja novi aktivni prezračevalni strop Hidria GIF, ki učinkovito odvaja paro in vonjave na celotni stropni površini. Nad mestom, kjer zaradi priprave hrane prihaja do največjih toplotnih obremenitev ter izparin, je vgrajen izločevalnik trdnih delcev, ki omogoča učinkovito odsesovanje in zaradi večje zmogljivosti podaljšuje časovni interval med posameznimi čiščenji. Vključenost vseh elementov v enotno stropno površino prispeva k estetskemu izgledu, tudi s stališča vzdrževanja in uporabe je sistem izredno uporabniku prijazen. Posamezne elemente se da brez uporabe orodja preprosto sneti in očistiti v običajnem pomivalnem stroju. Za razliko od sistemov s klasičnimi kuhinjskimi napami pri prezračevalnem stropu GIF zaradi enakomernega odvoda in dovoda zraka po celotni površini ne prihaja do prepiha, kar je ključno za udobje v prostoru. Nastavitve želenih parametrov ugodja se lahko enostavno prilagaja preko zaslona na dotik.
 
 
Na strehi je nameščena centralna klimatska naprava, ki je namenjena ohlajevanju vročega zraka iz kuhinje. S pomočjo nizkotlačne adiabatike - Optimistom delno ohladimo vroč odpadni zrak iz kuhinje in s tem pripomoremo k manjši potrebni moči vgrajenega mehanskega hlajenja. Mehansko hlajenje je izvedeno z inverterskim kompresorjem na plin R410a, ki se ga regulira s frekvenčnikom. Ko se pojavi manjša potreba po hlajenju, se s pomočjo frekvenčnika za kompresor zmanjša hladilna moč in posredno je v tem primeru tudi manjša poraba električne energije, kar bistveno pripomore k varčevanju energije.
 
Z ozirom na velike potrebe po topli sanitarni vodi je bil na strehi objekta DSO Črnomelj nameščen termosolarni sistem (TSS) s skupno 50 visoko selektivnimi ploščatimi sprejemniki sončne energije (SSE) Hidria SI-SOL 20 2C. Na ravno streho jedilnice doma so pritrjeni preko nosilne konstrukcije z naklonom 42°, ki omogoča optimalen izkoristek polja SSE skozi celotno leto, predvsem pa v poletnih mesecih ter v prehodnih obdobjih - spomladi in jeseni. Pritrditev na streho objekta je izvedena preko ustrezno dimenzioniranih betonskih balastov – podstavkov. Funkcija balastov je zagotavljanje statične stabilnosti nosilne konstrukcije in celotnega polja SSE. Skupna aperturna površina vgrajenega polja SSE je 96,1 m2, vgrajena nazivna toplotna moč TSS pa znaša 67,5 kW.
 
 
V kotlovnici je nameščen modul plastnega slojenja za polnjenje hranilnikov toplote, povezanih na TSS. Funkcija modula plastnega slojenja je, da v vsakem trenutku lahko zagotavljamo dobavo toplote iz SSE v optimalno področje hranilnika toplote, v cono, kjer je v danem trenutku najbolj potrebna toplota. Tako lahko hkrati zagotavljamo čim nižjo temperaturo iz hranilnikov toplote nazaj na polje SSE in dosegamo višje izkoristke, večji delež pokrivanja potreb po toploti s TSS. Zaradi prostorske stiske v kotlovnici sta hranilnika toplote dva, in sicer z volumnom 2.000 in 3.000 litrov. Preko lamelnega ploščatega prenosnika toplote se nato vrši predpriprava tople sanitarne vode na objektu.
 
TSS ima vgrajeno tudi avtomatiko, ki omogoča vodenje in nadzor nad delovanjem priprave tople sanitarne vode s TSS, skupaj z vsemi funkcijami zaščite (antilegionelna funkcija, funkcija proti pregrevanju sistema…).