Hidria

Projekti in reference

Hidriine rešitve v novih hibridih Mercedesa razreda C in E

Korporacija Hidria je ob pospešenih vlaganjih v razvoj visokotehnoloških rešitev za avtomobilsko industrijo v zadnjih letih utrdila svoj položaj med vodilnimi proizvajalci, ko gre za razvoj in proizvodnjo lamel za elektrifikacijo vozil.

 

V preteklosti je Hidria tako med drugim že sodelovala z Daimlerjem, predvsem pri projektu razvoja popolnoma električnega prestižnega Mercedesa SLS E – cell, v preteklih tednih pa smo sodelovanje z omenjenim proizvajalcem uspeli še nadgraditi. Hidria je namreč vstopila v projekt razvoja in v nadaljevanju tudi serijske proizvodnje lamel za najnovejšo generacijo električnega motorja za hibridni pogon osebnih vozil Mercedes razreda C in E, ki bo v prihodnosti vgrajen tudi v preostali nabor Daimlerjevih vozil.
 
Nominacija Hidrie za omenjeni Daimlerjev projekt za nas predstavlja izreden uspeh, obenem pa tudi potrjuje pravilnost naše strategije na področju zelene mobilnosti. Za načrtovanje vseh visokotehnoloških rešitev, dizajna, izdelavo vseh orodij, pripravo ter vodenje projekta bo v celoti skrbela ekipa Hidriinih strokovnjakov iz Slovenije in Nemčije, večina predvidene prototipne in serijske proizvodnje pa je načrtovana na lokaciji Hidrie Bausch  v Nemčiji.