Hidria

Nadzorni svet

Andra Krapš Rejc

predsednica nadzornega sveta

   

Edvard Svetlik
 
namestnik predsednice nadzornega sveta
   
Bojan Gantar
 
član nadzornega sveta
   

 Vodstvo

     

Urška Svetlik
 
direktorica Hidrie Holding d.o.o.
 
 
 
 

korporativne odgovornosti

 • strateški prevzemi in združitve
 • reorganizacije 
 • pravne zadeve
 • upravljanje z nepremičninami
 • blagovne znamke

 

dr. Iztok Seljak
 
direktor Hidrie Holding d.o.o.
 
 
 

korporativne odgovornosti

 • strategija in strateška prodaja
 • odnosi z javnostjo
 • marketing
 • inovacije
 • EU projekti, subvencije
 • digitalna transformacija

 

Gašper Svetlik, MBA 
 
direktor Hidrie Holding d.o.o.
 
 

korporativne odgovornosti

 • zaposlovanje in razvoj kadrov, izobraževanje, nagrajevanje, zdravje pri delu
 • finance, kontroling, računovodstvo, zakladništvo
 • upravljanje s tveganji
 • skladnost poslovanje in družbena odgovornost
 • sodelovanje s sindikati
 • Kendov dvorec

 

Boštjan Bratuš

direktor Hidrie d.o.o.

 

 

korporativne odgovornosti

 • združitve in prevzemi, globalizacija
 • raziskave in razvoj
 • projektno vodenje
 • industrijska intelektualna lastnina

poslovne enote

 

 • Hidria Advancetec
 • Hidria Dieseltec
 • Hidria Lamtec
 • kompetenčni center Industrijska avtomatizacija
 

Dušan Lapajne

direktor Hidrie d.o.o.

 
 

korporativne odgovornosti

 • informacijske tehnologije
 • logistika
 • nabava

poslovne enote

 • Hidria Alutec
 • Hidria Movent
 • Kompetenčni center Orodja

Christof Johannes Droste

 
direktor Hidrie d.o.o.
direktor Hidrie Bausch GmbH
 

korporativne odgovornosti

 • proizvodnja in proizvodni procesi 
 • razvoj strateškega poslovnega modela vodenja (HLS)
 • Sistem vodenja kakovosti
 • ravnanje z okoljem
 • varnost pri delu

poslovne enote

Hidria Mototec

dr. Boštjan Berginc
direktor poslovne enote Hidria Advancetec
 

 

 

 

Martin Hladnik
direktor poslovne enote Hidria Alutec
Rudi Kragelj 
direktor poslovne enote Hidria Dieseltec
Simon Velikonja
direktor poslovne enote Hidria Lamtec
Matej Božič
direktor poslovne enote Hidria Movent
Andrej Velec
direktor poslovne enote Hidria Mototec
Igor Rupnik
direktor Kompetenčnega centra Industrijska avtomatizacija
 
Bernard Peternel
direktor Kompetenčnega centra Komponente orodij
 
 
Bekira Hasanagić
direktorica področja za pravne zadeve
 
Tanja Kenda
direktorica za razvoj in izobraževanje ključnih kadrov
 
Andrej Lavrič
direktor nepremičninskega razvoja
 
Renato Leoni
direktor korporativnega komuniciranja
 
Tanja Mohorič
direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte
 
Irena Rimac Gaspari
direktorica korporativne nabave
 
mag. Boštjan Tušar
direktor informacijskih tehnologij
 
Erik Blatnik
vodja področja za stike z javnostmi
 
Brigita Flajšaker
poslovna sekretarka