Hidria

Nadzorni svet

Edvard Svetlik
predsednik nadzornega sveta
   

prof. dr. Igor Masten 
(Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
namestnik predsednika nadzornega sveta
   
prof. dr. Danica Purg
(IEDC - Poslovna šola Bled)
članica nadzornega sveta
   

 Vodstvo

     

dr. Iztok Seljak
direktor Hidrie d.o.o.
direktor HDR naložbe d.o.o.
 

predsednik poslovodnega odbora Hidrie

korporativne odgovornosti

 • strategija
 • inovacije
 • prodaja
 • marketing
 • odnosi z javnostjo

Dušan Lapajne 
glavni direktor Hidrie Rotomatika d.o.o.
 
 
 

namestnik predsednika poslovodnega odbora Hidrie

korporativne odgovornosti

 • informacijske tehnologije
 • logistika
 • nabava
 • kakovost
 • varnostna politika
 • varnost in zdravje pri delu
 • ravnanje z okoljem

poslovne enote

 • Hidria Alutec
 • Hidria Mototec
 • Hidria Movent

družbe

 

 • Hidria Rotomatika
Urška Svetlik
direktorica Hidrie d.o.o.
 

članica poslovodnega odbora Hidrie

korporativne odgovornosti

 • upravljanje z nepremičninami
 • pravne zadeve
 • reorganizacije 
 • prevzemi in združitve
Christof Johannes Droste
direktor Hidrie d.o.o.
direktor HDR naložbe d.o.o.
direktor Hidrie Bausch GmbH

 

 

član poslovodnega odbora Hidrie

korporativne odgovornosti

 • prestrukturiranje
 • operativna odličnost
 • proizvodnja
 • razvoj strateškega poslovnega modela vodenja (HLS)
Gašper Svetlik, MBA 
direktor Hidrie d.o.o.
direktor HDR naložbe d.o.o.
 
 

član poslovodnega odbora Hidrie

korporativne odgovornosti

 • finance
 • kontroling
 • računovodstvo
 • subvencije
 • upravljanje s tveganji
 • kadri
Boštjan Bratuš
direktor Hidrie d.o.o. 
 

član poslovodnega odbora Hidrie

korporativne odgovornosti

 • razvoj
 • tehnologija
 • združitve in prevzemi
 • intelektualna lastnina
 • tehnološki centri

poslovne enote

 • Hidria Dieseltec
 • Hidria Lamtec
 • Hidria Sensortec
 • Industrijska avtomatizacija

Družbe

 • Hidria Bausch
Rudi Kragelj 
glavni direktor Hidrie AET d.o.o.
 

 

 

 

 
 
Bekira Hasanagić
direktorica področja za pravne zadeve
 
Tanja Kenda
direktorica za razvoj in izobraževanje ključnih kadrov
 
Andrej Lavrič
direktor nepremičninskega razvoja
 
Renato Leoni
direktor korporativnega komuniciranja
 
Tanja Mohorič
direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte
 
Irena Rimac Gaspari
direktorica korporativne nabave
 
mag. Boštjan Tušar
direktor informacijskih tehnologij
 
Miloš Šturm
svetovalec poslovodnega odbora
 
 
 
Erik Blatnik
vodja področja za stike z javnostmi
 
Brigita Flajšaker
poslovna sekretarka